Articolul precedentFii înțelept!
  Articolul următorScrie o listă!

  A szombat teljesebb hirdetése

  „És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait.” (Jel 14,6–7)

  „A nyomorúságos idő kezdetén, amint Isten népe elindul, hogy erőteljesebben hirdesse a szombatot, betöltekezik Szentlélekkel. (…) Az itt említett nyomorúságos idő kezdete nem arra az időre utal, amikor a csapások elkezdődnek, hanem a kitöltetésük előtti rövid időre, miközben Krisztus még a szentélyben van. Akkor, mialatt a megváltás műve lezárul, nyomorúság lesz a Földön, és a nemzetek haragja felgerjed, mert bár gátolják, mégsem tudják megakadályozni a harmadik angyal munkáját. Akkor jön el a késői eső, a felüdülés az Úr színe elől, hogy erőt adjon a harmadik angyal hangos kiáltásának, és elkészítse a szenteket, hogy megálljanak abban az időszakban, amikor a hét utolsó csapás kitöltetik.” (Early Writings [Korai írások], 33., 85–86. o.) „A Jelenések könyve 14. fejezetének angyala olyan üzenetet képvisel, amelyet hirdetni kell a világnak, mielőtt Jézus eljön az ég felhőiben… Közvetlenül ezt megelőzően az emberek figyelmét fel kell hívni Isten lábbal tiport törvényére… Látják, hogy a hetedik nap megünneplése helyett, egy olyan nap helyett, amelyet Isten megszentelt, és amely felől megparancsolta, hogy sabbathként megtartsák, ők a hét első napját ünneplik. Őszintén vágyódnak arra, hogy Isten akaratát cselekedjék, és elkezdik kutatni a Szentírást, hogy valamilyen bibliai forrást találjanak erre a szokásra, s felmerül a kérdés: el kell-e fogadnunk a népszerűtlenné vált igazságot és engedelmeskedjünk-e Isten parancsainak, vagy haladjunk együtt továbbra is a világgal, emberek parancsainak engedelmeskedve? Nyitott Bibliával a kezükben sírnak és imádkoznak, igehelyet igehellyel vetnek össze, míg meg nem győződnek az igazságról, majd lelkiismeretesen állást foglalnak mint Isten parancsainak megtartói.” (Signs of the Times, 1887. május 5.)

  A szombat teljesebb hirdetése - Magyar nyelven. „És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait.” (Jel 14,6–7)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  A második angyal üzenete

  „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő...

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...