Articolul precedentAlege dreptatea!
  Articolul următorO bucată de plăcintă

  Isten népének hűsége

  „Annakokáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban! Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.” (Jel 12,12)

  „Ahogy az emberek egyre jobban és jobban eltávolodnak Istentől, Sátán engedélyt kap, hogy hatalmát gyakorolja az engedetlenség fiai felett. Pusztítást gerjeszt közöttük. Szerencsétlenségek történnek szárazon és vízen. Tűz és áradás pusztít mindent. Sátán úgy intézi, hogy mindezekért azokat vádolják, akik nem hajoltak meg a bálvány előtt, amit felállított. Ügynökei Isten népére mutatnak mint a baj okozóira: »Ezek az emberek kitartóan szembeszegülnek a törvényünkkel. Meggyalázták a vasárnapot. Ha rá lennének kényszerítve a vasárnap megünneplésére, megszűnnének ezek a rettenetes ítéletek.«” (Review and Herald, 1901. július 16.) „Szerencsétlenségek, bajok jönnek – szörnyű és váratlan csapások, egymást érve. Ha az emberek hallgatnának a figyelmeztetésekre, amelyeket Isten adott, és ha az egyházak bűnbánatot tartanának, visszatérve hűséges magatartásukhoz, akkor talán más városok is megkíméltetnének egy időre. De ha az egyházak az embereket ugyanúgy megcsalják, ahogy eddig is, hamisságot tárva eléjük és nem tisztelve Isten törvényét, akkor Isten nem hárítja el az őket érő csapásokat, hogy felébredjenek.” (Evangelizálás, 27. o.) „Az embereket a gonoszságuk és a birtokukban lévő igazság világosságának arányában sújtják az ítéletek. Ha ismerték az igazságot, annak világossága szerint lesz a büntetésük.” (173. kézirat, 1902) „Sátán értelmezi, magyarázza az eseményeket, ő irányítja a vezető emberek gondolkodását, amennyire csak teheti. Azt állítja, hogy a szerencsétlenségek, amelyek elárasztják a világot, a vasárnap megrontásának következményei. S a befolyásos emberek azt gondolva, hogy lecsillapítják Isten haragját, a vasárnapünneplést kényszerítő törvényeket alkotnak. Úgy vélik, hogy ha e hamis nyugalomnapot még inkább felmagasztalják, engedelmességet kikényszerítve a hamis szombat iránt, ezzel Istennek szolgálnak. Úgy néznek azokra, akik az igazi szombat megünneplésével tisztelik az Urat, mint Isten iránt hűtlenekre, holott valójában azok a hűtlenek, akik lábbal tapossák az édeni eredetű szombatot.” (85. kézirat, 1899)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...

  Az Isten iránti hűség nagy próbája

  „Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem, egyetlen veszedelem; ímé eljött. Vég jött, eljött a...

  Kit követ a világ?

  „Mihelyt hallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát:...

  A maradék és az elpecsételés

  „És mondta az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, teSátán; dorgáljon meg az...

  Publicate astăzi

  Telefonul exploziv

  Adevărul este că un om care nu se alimentează cu puterea Duhului lui Dumnezeu se va hrăni cu putere din resursele vrăjmașului și, pe lângă pericolul reprezentat pentru sine, îi va pune în pericol și pe cei din viața lui. Este o mare responsabilitate așadar alegerea izvorului de putere la care să ne conectăm.

  Ai vreun regret?

  Stăteam nemișcată și Îl lăudam pe Dumnezeu pentru că mă ajutase să vin la școală, în această primă zi, ca profesor suplinitor. Duhul Său mă binecuvânta prin acel imn cântat de o elevă de clasa a doua, care nici nu avea idee de impactul avut asupra mea.

  Inteligenţa

  Dacă medităm la Dumnezeu şi la poruncile Sale, putem să ne sporim inteligenţa, dar, dacă ne „închinăm” la imagini/chipuri, vom sfârşi în confuzie. Ai vrea să-ţi sporeşti inteligenţa? Nu uita că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea”.

  Prima mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să facă din tine și din credincioșii din biserica ta oameni ai Cărții! PROVOCARE: Dacă în biserica ta nu există o grupă de studiu biblic pentru tineri, sugerează comitetului să înființeze una!

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...