Articolul precedentA ști și a face!
  Articolul următorIstorii repetate

  Bölcsességre van szükségünk

  „Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.” (Mát 10,6)

  „Amikor az emberek gyakorlati élete nem kerül összeütközésbe Isten törvényével, igazodhatunk hozzájuk. Ha a hívők nem így tesznek, nemcsak saját munkájukat akadályozzák, de botrányköveket állítanak azok útjába, akikért dolgoznak, meggátolva őket az igazság elfogadásában. A vasárnap a legjobb lehetőség a misszionáriusok számára, hogy vasárnapi iskolákat tartsanak és a lehető legegyszerűbb módon közelítsenek az emberekhez: beszélhetnek nekik Jézus bűnösök iránti szeretetéről, és nevelhetik őket az Írások ismeretére… A vasárnapünneplés jelenleg nem próbatétel. Eljön az idő, amikor nemcsak tiltani fogják a vasárnapi munkát, de megpróbálják arra kényszeríteni az embereket, hogy dolgozzanak szombaton, és támogassák, vállalják a vasárnapünneplést, vagy elveszítik szabadságukat és életüket. De ennek az ideje még nem jött el, mert sokkal teljesebb mértékben kell az emberek elé terjeszteni bizonyságul az isteni törvényt… A nekem adott világosság szerint Isten szolgáinak csendesen kellene munkába menniük, prédikálva a Biblia nagyszerű, drága igazságait és Krisztust, mégpedig mint megfeszítettet. Szeretetét és végtelen áldozatát kellene hirdetnünk – megmutatva, hogy Krisztus azért halt meg, mert Isten törvénye megváltoztathatatlan, állandó és örök. A szombatról határozott módon kell tanítani, de óvatosan bánjunk a vasárnap bálványával. A bölcsnek elég egyetlen szó… Ha tartózkodunk a vasárnapi munkától, ezzel még nem vesszük fel a fenevad bélyegét, és ahol ez az Istenért végzett munka érdekeit szolgálja, ezt kell tenni. Nem szabad mindent elkövetnünk azért, hogy dolgozzunk vasárnap… Nehézségeik támadnak azoknak, akik hallják és látják a szombatra vonatkozó világosságot, és kiállnak az igazság mellett, hogy megtartsák Isten szent napját. Arra akarják kényszeríteni őket, hogy megszegjék Isten törvényét. Szilárdan ki kell állniuk amellett, hogy nem fogják megsérteni az isteni törvényt, s ha az üldözés határozottabb formában továbbra is fennmarad, figyeljenek Krisztus szavaira: »Amikor ebben a városban üldöznek titeket, meneküljetek egy másikba.«” (Review and Herald, 1911. április 6.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...

  Az Isten iránti hűség nagy próbája

  „Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem, egyetlen veszedelem; ímé eljött. Vég jött, eljött a...

  Kit követ a világ?

  „Mihelyt hallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát:...

  A maradék és az elpecsételés

  „És mondta az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, teSátán; dorgáljon meg az...

  Publicate astăzi

  Telefonul exploziv

  Adevărul este că un om care nu se alimentează cu puterea Duhului lui Dumnezeu se va hrăni cu putere din resursele vrăjmașului și, pe lângă pericolul reprezentat pentru sine, îi va pune în pericol și pe cei din viața lui. Este o mare responsabilitate așadar alegerea izvorului de putere la care să ne conectăm.

  Ai vreun regret?

  Stăteam nemișcată și Îl lăudam pe Dumnezeu pentru că mă ajutase să vin la școală, în această primă zi, ca profesor suplinitor. Duhul Său mă binecuvânta prin acel imn cântat de o elevă de clasa a doua, care nici nu avea idee de impactul avut asupra mea.

  Inteligenţa

  Dacă medităm la Dumnezeu şi la poruncile Sale, putem să ne sporim inteligenţa, dar, dacă ne „închinăm” la imagini/chipuri, vom sfârşi în confuzie. Ai vrea să-ţi sporeşti inteligenţa? Nu uita că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea”.

  Prima mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să facă din tine și din credincioșii din biserica ta oameni ai Cărții! PROVOCARE: Dacă în biserica ta nu există o grupă de studiu biblic pentru tineri, sugerează comitetului să înființeze una!

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...