Vasárnapi missziómunka

  „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.” (2Tim 4,2)

  „A vasárnaptörvényekkel való dacolás csak erősíti a türelmetlen, vakbuzgó vallásos embereket, akik arra törekednek, hogy a vasárnapünneplést rendeletekkel tegyék kötelezővé mindenki számára. Ne adjunk okot nekik arra, hogy törvényszegőnek nevezhessenek bennünket! S ha csupán olyan embereket kell majd féken tartaniuk, akik sem Istent, sem embert nem tisztelnek, a korlátozás már nem lesz olyan érdekes és fontos nekik, s belátják, hogy következetlenség és nem is megfelelő számukra olyan szigorúan betartatni a vasárnapünneplést előíró törvényeket. Bibliával a kezetekben folytassátok tovább a lélekmentést! Az ellenség meglátja majd, hogy saját ügyének árt. Nem vesszük magunkra a fenevad bélyegét, ha bölcsen fenntartjuk a békességet – ha semmi botránkoztatót nem teszünk, és időnket a legfontosabb tevékenységekre fordítjuk. Ha a vasárnapot hittérítésre használjuk, kivesszük az ostort az önkényeskedő vakbuzgók kezéből, akiknek tetszene, ha megalázhatnák a hetedik napot ünneplő hívőket. Amikor észreveszik, hogy látogatásra használjuk a vasárnapot, és megnyitjuk az emberek előtt a Szentírást, belátják, hogy kárba veszett fáradság törvényekkel akadályozni a munkánkat. A vasárnapot a mű különböző ágainak fejlesztésére használhatjuk, így sokat tehetünk az Úrért. Szabadtéri összejöveteleket tarthatunk, és magánházakban Biblia-órákat. Aki tud, cikket írhat ezen a napon. Amikor csak lehetséges, vasárnap is tartsatok istentiszteletet! Tegyétek az összejöveteleket igen vonzóvá. Énekeljetek igaz énekeket az újjáéledésről, szóljatok a mértékletességről és az igazi vallásos életről. Így sokat tanulhattok a lélekmentésről, és sok embert elérhettek. A hét első napja megünneplésének törvénye a hitehagyott kereszténység terméke. A vasárnap a pápaság gyermeke, s a keresztény világ Isten szent nyugalomnapja fölé emelte. Isten népe semmilyen körülmények között ne hódoljon neki. Mégis szeretném, ha megértenénk, hogy nem Isten akaratát cselekedjük, ha kenyértörésre visszük a dolgot, amikor Isten azt akarja, hogy elkerüljük az összecsapást…” (Bizonyságtételek IX., 232–233., 235. o.)

  „Élő bizonyságtételnek kell megjelennie Isten hitvalló népe életében, hogy a világ megláthassa: ebben a korban, amikor a gonosz uralkodik, mégis van egy nép, amely félreteszi saját akaratát, s arra törekszik, hogy Isten akaratát cselekedje – egy nép, amelynek szívébe és életébe Isten törvénye van beírva.” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanítóknak és diákoknak], 322. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...

  Az Isten iránti hűség nagy próbája

  „Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem, egyetlen veszedelem; ímé eljött. Vég jött, eljött a...

  Kit követ a világ?

  „Mihelyt hallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát:...

  A maradék és az elpecsételés

  „És mondta az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, teSátán; dorgáljon meg az...

  Publicate astăzi

  Telefonul exploziv

  Adevărul este că un om care nu se alimentează cu puterea Duhului lui Dumnezeu se va hrăni cu putere din resursele vrăjmașului și, pe lângă pericolul reprezentat pentru sine, îi va pune în pericol și pe cei din viața lui. Este o mare responsabilitate așadar alegerea izvorului de putere la care să ne conectăm.

  Ai vreun regret?

  Stăteam nemișcată și Îl lăudam pe Dumnezeu pentru că mă ajutase să vin la școală, în această primă zi, ca profesor suplinitor. Duhul Său mă binecuvânta prin acel imn cântat de o elevă de clasa a doua, care nici nu avea idee de impactul avut asupra mea.

  Inteligenţa

  Dacă medităm la Dumnezeu şi la poruncile Sale, putem să ne sporim inteligenţa, dar, dacă ne „închinăm” la imagini/chipuri, vom sfârşi în confuzie. Ai vrea să-ţi sporeşti inteligenţa? Nu uita că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea”.

  Prima mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să facă din tine și din credincioșii din biserica ta oameni ai Cărții! PROVOCARE: Dacă în biserica ta nu există o grupă de studiu biblic pentru tineri, sugerează comitetului să înființeze una!

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...