Articolul precedentSemne de drum
  Articolul următorMai este loc și pentru El?

  Isten törvényét érvénytelenítik

  „Ideje, hogy az Úr cselekedjék, megrontották a Te törvényedet.” (Zsolt 119,126)

  „Eljön az idő, amikor nemzetünk vezetői törvénnyel kényszerítik ki a vasárnapünneplést, és Isten népe így nagy veszélybe kerül. A törvényhozó testületekben olyan törvényeket alkotnak, amelyek korlátozzák az emberek lelkiismereti szabadságát, erőltetve a vasárnapünneplést, és elnyomó hatalmat bevetve azok ellen, akik megtartják a hetedik napi szombatot. Így Isten törvényét minden céljával és szándékával érvénytelenítik országunkban.” (Review and Herald, 1888. december 18.)

  „Az a föld, melyről az Úr gondoskodott védelmül gyermekei számára, hogy saját lelkiismeretük szerint imádhassák Őt, a föld, amely felett a Mindenható hosszú időn át kiterjesztette védelmét, s melyet abban a kiváltságban részesített, hogy Krisztus tiszta vallásának tárházává tette, ez az ország törvényhozói révén megtagadja majd a protestantizmus elveit, és támogatást nyújt a római hitehagyásnak abban, hogy lábbal tiporja Isten törvényét – ekkor a bűn emberének végső munkája nyilvánvalóvá lesz. A protestánsok egész befolyásukat és minden erejüket bevetik majd a pápaság oldalán. A hamis pihenőnapot kikényszerítő nemzeti törvénnyel új életet lehelnek Róma romlott vallásába, újjáélesztve zsarnokságát és a lelkiismeret elnyomását. Ekkor jön el az ideje annak, hogy Isten hatalmas erővel munkálkodjék, s érvényt szerezzen igazságának. A próféta ezt mondja: »Ezek után láttam más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fénylett annak dicsőségétől, és kiáltott teljes erejéből, nagy szóval, mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon… és hallottam más szózatot a mennyből, amely ezt mondja: Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok csapásaiból, mert bűnei az égig hatottak, és Isten megemlékezett az ő gonoszságairól. « Mikor érik el Babilon bűnei az eget? Amikor olyan törvényeket hoz, amelyek semmibe veszik Isten törvényét. Akkor Isten népének szorongatott helyzete lehetőséget ad az Úr számára, hogy megmutassa, ki az ég és a föld kormányzója. Amint a sátáni hatalom felszítja a gonoszságot, Isten világosságot és erőt küld népének, hogy az igazság üzenetét hirdethesse az egész világnak.” (Signs of the Times, 1893. június 12.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...

  Az Isten iránti hűség nagy próbája

  „Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem, egyetlen veszedelem; ímé eljött. Vég jött, eljött a...

  Kit követ a világ?

  „Mihelyt hallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát:...

  A maradék és az elpecsételés

  „És mondta az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, teSátán; dorgáljon meg az...

  Publicate astăzi

  Telefonul exploziv

  Adevărul este că un om care nu se alimentează cu puterea Duhului lui Dumnezeu se va hrăni cu putere din resursele vrăjmașului și, pe lângă pericolul reprezentat pentru sine, îi va pune în pericol și pe cei din viața lui. Este o mare responsabilitate așadar alegerea izvorului de putere la care să ne conectăm.

  Ai vreun regret?

  Stăteam nemișcată și Îl lăudam pe Dumnezeu pentru că mă ajutase să vin la școală, în această primă zi, ca profesor suplinitor. Duhul Său mă binecuvânta prin acel imn cântat de o elevă de clasa a doua, care nici nu avea idee de impactul avut asupra mea.

  Inteligenţa

  Dacă medităm la Dumnezeu şi la poruncile Sale, putem să ne sporim inteligenţa, dar, dacă ne „închinăm” la imagini/chipuri, vom sfârşi în confuzie. Ai vrea să-ţi sporeşti inteligenţa? Nu uita că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea”.

  Prima mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să facă din tine și din credincioșii din biserica ta oameni ai Cărții! PROVOCARE: Dacă în biserica ta nu există o grupă de studiu biblic pentru tineri, sugerează comitetului să înființeze una!

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...