Articolul precedentLa ceasul al șaselea
  Articolul următorUcenicul iubit, fiu al tunetului?

  Jel a nagyvárosok elhagyására

  „Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg): akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre.” Mát 24,15–16

  „Nincs messze az idő, amikor – akár az első tanítványok – kénytelenek leszünk elhagyatott, magányos helyeken menedéket keresni. A júdeai keresztényeknek Jeruzsálem ostroma volt a jel a menekülésre. Így szolgál majd figyelmeztetésül nekünk az, amikor az államhatalmat arra használják fel, hogy kikényszerítsék a pápaság vasárnapjának megünneplését. Ekkor érkezik el az az idő, hogy elhagyjuk a nagyvárosokat, és felkészüljünk a kisebb városok elhagyására is, s a hegyek közé, eldugott helyekre vonuljunk vissza.”(Bizonyságtételek V., 464–465. o., magyar kiadás: 339–340. o.)

  „Évek óta többször is különleges világosságot kaptam arra vonatkozóan, hogy munkánk központjait ne a nagyvárosokba tömörítsük. A városok nyüzsgése és kavarodása, a szövetségek és sztrájkok teremtette állapotok nagyban hátráltatják majd a munkánkat. Egyre erősödik a törekvés arra, hogy a különböző szakmákban dolgozókat bizonyos nagyobb egyesülések, szövetségek igájába hajtsák. Ez nem Isten terve, hanem olyan hatalomé, amelyet semmilyen körülmények között sem ismerhetünk el… Isten terve beteljesedőben van. A gonoszok kévékbe kötik magukat, készen az elégetésre.” (Bizonyságtételek VII., 84. o.)

  „A világ kereskedelmi uniói és konföderációs szövetségei (a „Trösztök” – ford. megj.) csapdát jelentenek. Testvérek, tartsátok távol magatokat ezektől! Semmi közötök ne legyen hozzájuk! Az ilyen szervezetek miatt rövidesen nagyon nehéz lesz intézményeink számára a városokban munkálkodni. Őrizkedjetek a városoktól! Ne építsetek szanatóriumokat a városokban! Tanítsátok népünket arra, hogy menjenek a városokból vidékre, ahol hozzájuthatnak egy kis darab földhöz, s otthont teremthetnek maguknak és gyermekeiknek…” (Selected Messages II., 142. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 133. o.)

  „Nem szabad olyan helyen letelepednünk, ahol szoros közösségben kell élnünk azokkal, akik nem tisztelik Istent… Nemsokára válság áll be a vasárnap megünneplésével összefüggésben. A vasárnap mellett szólók megerősítik hamis igényüket, és ez elnyomást jelent azok számára, akik úgy döntenek, hogy az Úr szombatját tartják meg. Ha Isten gondviselésében a városoktól távol eső helyeket biztosíthatunk magunknak, az Úr azt akarja, hogy tegyük is meg. Nehéz idők előtt állunk.” (Country Living [Vidéki élet], 20–21. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...

  Az Isten iránti hűség nagy próbája

  „Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem, egyetlen veszedelem; ímé eljött. Vég jött, eljött a...

  Kit követ a világ?

  „Mihelyt hallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát:...

  A maradék és az elpecsételés

  „És mondta az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, teSátán; dorgáljon meg az...

  Publicate astăzi

  Telefonul exploziv

  Adevărul este că un om care nu se alimentează cu puterea Duhului lui Dumnezeu se va hrăni cu putere din resursele vrăjmașului și, pe lângă pericolul reprezentat pentru sine, îi va pune în pericol și pe cei din viața lui. Este o mare responsabilitate așadar alegerea izvorului de putere la care să ne conectăm.

  Ai vreun regret?

  Stăteam nemișcată și Îl lăudam pe Dumnezeu pentru că mă ajutase să vin la școală, în această primă zi, ca profesor suplinitor. Duhul Său mă binecuvânta prin acel imn cântat de o elevă de clasa a doua, care nici nu avea idee de impactul avut asupra mea.

  Inteligenţa

  Dacă medităm la Dumnezeu şi la poruncile Sale, putem să ne sporim inteligenţa, dar, dacă ne „închinăm” la imagini/chipuri, vom sfârşi în confuzie. Ai vrea să-ţi sporeşti inteligenţa? Nu uita că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea”.

  Prima mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să facă din tine și din credincioșii din biserica ta oameni ai Cărții! PROVOCARE: Dacă în biserica ta nu există o grupă de studiu biblic pentru tineri, sugerează comitetului să înființeze una!

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...