Articolul precedentTu pe cine cauți?
  Articolul următorGata oricând!

  Élelem és földek az utolsó napokban

  „Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.” (Mát 6,34)

  „Az Úr ismételten megmutatta nekem, hogy ellenkezik akaratával, ha a nyomorúság idejére mulandó szükségleteinkről akarunk gondoskodni. Láttam, hogy ha a szentek élelmiszerkészleteket halmoznának fel házaikban vagy a mezőkön, a nyomorúság idején – amikor kard, éhség és döghalál pusztít mindenütt –, erőszakos kezek vennék azokat birtokukba, és mások aratnák le mezőik gyümölcsét. Akkor lesz itt az ideje, hogy teljes bizalommal viseltessünk Isten iránt, és Ő gondoskodik rólunk. Láttam, hogy kenyerünk és vizünk abban az időben biztosítva van, és semmiben sem szenvedünk hiányt, mert Isten a pusztában is teríthet számunkra asztalt. Ha arra volna szükség, hollókat küldene hozzánk élelemmel, amint Illést is táplálta, vagy mannát hullatna az égből, mint hajdan Izráel népéért tette. Isten népe a nyomorúság idején semmi hasznát sem veheti a házaknak és földbirtokoknak, mert a feldühödött tömeg elől menekülniük kell; abban az időben vagyonukat nem használhatják a korszerű igazság terjesztésére. E látomásban láttam: Isten azt akarja, hogy szentjei minden javuktól elszakadva, áldozattal kössenek szövetséget Istennel, mielőtt az ínséges idő eljönne. Ha javaikat az Úr oltárára helyezték, és komolyan kérik Istent, hogy mutassa meg nekik kötelességeiket, Ő mindenre elvezeti őket. Így teljesen szabadok lesznek majd a nyomorúság idején, és többé semmi nem tarthatja vissza őket. Láttam, hogy ha egyesek ragaszkodtak javaikhoz, és nem kérdezték meg az Urat kötelességeik felől, Isten nem tudatta velük, mit kell tenniük. Megengedte nekik, hogy javaikat megtartsák, de ezek a nyomorúság idején csak súlyos tehernek bizonyultak. Ekkor szívesen túladtak volna minden vagyonukon, de már késő volt, és erre nem voltak képesek… Láttam, hogy Isten nem kívánta azt, hogy minden gyermeke egyszerre váljon meg vagyonától, de ha kérik, Isten megmutatja nekik, mikor és mennyit adjanak el.” (Tapasztalatok és látomások, 43–44. o.) „A Sátánnal vívott utolsó nagy küzdelemben minden földi támogatástól megfosztják azokat, akik hűségesek Istenhez. Mivel nem hajlandók Isten törvényét figyelmen kívül hagyni, hogy a földi hatalmaknak engedelmeskedjenek, nem vehetnek és nem adhatnak el semmit. Végül halálra adják őket. Ám az engedelmeseknek így szól az ígéret: »…magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy.« (Ésa 33,16) Ezzel az ígérettel élnek majd Isten gyermekei.” ( Jézus élete, 121–122. o., magyar kiadás: 94. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...

  Az Isten iránti hűség nagy próbája

  „Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem, egyetlen veszedelem; ímé eljött. Vég jött, eljött a...

  Kit követ a világ?

  „Mihelyt hallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát:...

  A maradék és az elpecsételés

  „És mondta az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, teSátán; dorgáljon meg az...

  Publicate astăzi

  Telefonul exploziv

  Adevărul este că un om care nu se alimentează cu puterea Duhului lui Dumnezeu se va hrăni cu putere din resursele vrăjmașului și, pe lângă pericolul reprezentat pentru sine, îi va pune în pericol și pe cei din viața lui. Este o mare responsabilitate așadar alegerea izvorului de putere la care să ne conectăm.

  Ai vreun regret?

  Stăteam nemișcată și Îl lăudam pe Dumnezeu pentru că mă ajutase să vin la școală, în această primă zi, ca profesor suplinitor. Duhul Său mă binecuvânta prin acel imn cântat de o elevă de clasa a doua, care nici nu avea idee de impactul avut asupra mea.

  Inteligenţa

  Dacă medităm la Dumnezeu şi la poruncile Sale, putem să ne sporim inteligenţa, dar, dacă ne „închinăm” la imagini/chipuri, vom sfârşi în confuzie. Ai vrea să-ţi sporeşti inteligenţa? Nu uita că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea”.

  Prima mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să facă din tine și din credincioșii din biserica ta oameni ai Cărții! PROVOCARE: Dacă în biserica ta nu există o grupă de studiu biblic pentru tineri, sugerează comitetului să înființeze una!

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...