Articolul precedentCaută viața!
  Articolul următorPoți rămâne la fel?

  Különböző érdekcsoportok követelései

  „Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úr eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a föld drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap.” (Jak 5,7)

  „A nagy szakmai szervezetek, egyesülések is közrejátszanak abban, hogy olyan nyomorúság zúdul a Földre, amilyen nem volt a világ kezdete óta. Minden nagy válságban szerepet játszanak az államszövetségek és ipari, kereskedelmi szövetségek által kévékbe kötött érdekcsoportok. Emberek uralkodnak majd egymáson, és sokat követelnek. Veszélybe kerülnek azok, akik nem akarnak egyesülni ezekkel a szervezetekkel. Isten népének fel kell készülnie a jövő eseményeire, amelyek nemsokára robbanásszerűen rájuk törnek. A világban óriási monopóliumok alakulnak majd ki. Emberek egyesületekbe, érdekszövetségekbe szerveződnek, ami az ellenség táborába tereli majd őket. Az összefogás arra irányul, hogy az üzleti kapcsolatok által megszerezhető anyagi eszközöket megkaparintsák. Szervezetek alakulnak ki, és akik ezekhez nem akarnak csatlakozni, azok megbélyegzett emberek lesznek… Ezek az egyesülések az utolsó napokat jelzik. Emberek kévékbe kötik magukat, készen a megégetésre. Lehetnek egyháztagok is, de ha eközben e szervezetekhez csatlakoznak, nem tudják megtartani Isten parancsolatait, mert ezekhez az egyesülésekhez tartozni annyit jelent, mint semmibe venni az egész Tízparancsolatot. »Szeresd az Urat, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel, minden erőddel, teljes elméddel, és felebarátodat, mint önmagadat…« Hogyan engedelmeskedhetnek emberek ezeknek a szavaknak, miközben olyan társulásokat alakítanak, amelyek megrabolják a szegényebbeket, és meggátolják őket abban, hogy adjanak vagy vegyenek, hacsak nem bizonyos feltételek mellett? Akik Isten gyermekeinek vallják magukat, semmi esetre se kapcsolódjanak össze az ilyen szervezetekkel, amelyek már kialakultak, vagy majd később jönnek létre. Isten ezt megtiltja. A próféciákat tanulmányozva meg kell értenünk, mi előtt állunk.” (Country Living [Vidéki élet], 10–12. o.; 145. kézirat, 1902)

  „Nemsokára fontos vitakérdésekkel kell szembenéznünk, és majd szeretnénk elrejtőzni a sziklahasadékba, hogy láthassuk Jézust, s megelevenedhessünk az Ő Szentlelke által. Nincs egy pillanatnyi vesztegetni való időnk sem.” (Counselt to Writers and Editors [Tanácsok íróknak és szerkesztőknek], 113. o.)

  Az eredeti szövegben trade-union szerepel, amely egyaránt jelenthet szakszervezeti és kereskedelmi szövetséget. Nem a hazai viszonylatban ismert szakszervezetekről van szó, amelyek szabad érdekvédelmi szövetségek, hanem a munka és a tőke kemény harcáról (a trösztökről). A szövegben szereplő másik kifejezés a labour-union, amely a munkások érdekszövetségét jelenti. Ellen G. White olyan monopóliumokról és szervezetekről beszél, amelyeknek Jel 13. beteljesedésekor lesz majd meghatározó szerepük, amikor a társadalomból való kirekesztéssel kell számolniuk azoknak, akik nem hajtják magukat ezeknek a szervezeteknek az igájába.

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...

  Az Isten iránti hűség nagy próbája

  „Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem, egyetlen veszedelem; ímé eljött. Vég jött, eljött a...

  Kit követ a világ?

  „Mihelyt hallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát:...

  A maradék és az elpecsételés

  „És mondta az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, teSátán; dorgáljon meg az...

  Publicate astăzi

  Telefonul exploziv

  Adevărul este că un om care nu se alimentează cu puterea Duhului lui Dumnezeu se va hrăni cu putere din resursele vrăjmașului și, pe lângă pericolul reprezentat pentru sine, îi va pune în pericol și pe cei din viața lui. Este o mare responsabilitate așadar alegerea izvorului de putere la care să ne conectăm.

  Ai vreun regret?

  Stăteam nemișcată și Îl lăudam pe Dumnezeu pentru că mă ajutase să vin la școală, în această primă zi, ca profesor suplinitor. Duhul Său mă binecuvânta prin acel imn cântat de o elevă de clasa a doua, care nici nu avea idee de impactul avut asupra mea.

  Inteligenţa

  Dacă medităm la Dumnezeu şi la poruncile Sale, putem să ne sporim inteligenţa, dar, dacă ne „închinăm” la imagini/chipuri, vom sfârşi în confuzie. Ai vrea să-ţi sporeşti inteligenţa? Nu uita că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea”.

  Prima mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să facă din tine și din credincioșii din biserica ta oameni ai Cărții! PROVOCARE: Dacă în biserica ta nu există o grupă de studiu biblic pentru tineri, sugerează comitetului să înființeze una!

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...