Articolul precedentCăutați-Mă!
  Articolul următorLecții valoroase

  Az eladás és a vásárlás tilalma

  „…senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.” (Jel 13,17)

  „Közeledik az idő, amikor semmilyen áron sem tudunk majd adni-venni. Rövidesen rendelet jelenik meg, hogy akin nem éktelenkedik a fenevad jele, az nem adhat el és nem vehet semmit.” Bizonyságtételek V., 152. o., magyar kiadás: 113. o.) „Vallásos hatalmak, melyek azt állítják, hogy a menny szövetségesei és a Bárány lelkülete uralkodik bennük, tetteikkel bebizonyítják, hogy szívük gonosz, Sátán bujtogatja és irányítja őket. Közeleg az idő, amikor Isten népét üldözni fogják azért, mert a hetedik napot szenteli meg.” (Bizonyságtételek IX., 229. o., magyar kiadás: 155–156. o.) „Eljön az idő, amikor a parancsolatok megtartói sem nem adhatnak, sem nem vehetnek. Siess kiásni elrejtett talentumaidat! Ha Isten pénzt bízott rád, légy hűséges a gondjaidra bízott javak tekintetében, csomagold ki a kendődet, és küldd el talentumaidat a pénzváltókhoz, hogy amikor Krisztus eljön, kamatostól kaphassa vissza azt, ami az Övé. A legvégén, amikor ez a mű lezárul, sokan ezreket tesznek majd szívesen az oltárra. Férfiak és nők áldott kiváltságnak érzik majd a részvételt a munkában, amikor lelkeket készítenek fel, hogy megálljanak Isten nagy napján. Nagy összegeket adnak majd olyan készségesen, mint ma pár dollárt. Ha Krisztus szeretete égne hitvalló népe szívében, ugyanez a lelkület nyilatkozna meg ma is. Ha felismernék, milyen közel van mindenek vége, olyan készséggel áldoznák oda javaikat, ahogyan az ősegyház tagjai tették. Olyan igyekezettel munkálkodnának Isten ügyéért, ahogy világi emberek dolgoznak azért, hogy gazdagságra tegyenek szert. Krisztus követői tapintatosan és rátermetten, önzetlen munkálkodással igyekeznek anyagi javakat szerezni, nem azért, hogy felhalmozzák, hanem hogy az Úr kincstárába vigyék.” (Historical Sketches [Történeti vázlatok], 292. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...

  Az Isten iránti hűség nagy próbája

  „Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem, egyetlen veszedelem; ímé eljött. Vég jött, eljött a...

  Kit követ a világ?

  „Mihelyt hallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát:...

  A maradék és az elpecsételés

  „És mondta az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, teSátán; dorgáljon meg az...

  Publicate astăzi

  Telefonul exploziv

  Adevărul este că un om care nu se alimentează cu puterea Duhului lui Dumnezeu se va hrăni cu putere din resursele vrăjmașului și, pe lângă pericolul reprezentat pentru sine, îi va pune în pericol și pe cei din viața lui. Este o mare responsabilitate așadar alegerea izvorului de putere la care să ne conectăm.

  Ai vreun regret?

  Stăteam nemișcată și Îl lăudam pe Dumnezeu pentru că mă ajutase să vin la școală, în această primă zi, ca profesor suplinitor. Duhul Său mă binecuvânta prin acel imn cântat de o elevă de clasa a doua, care nici nu avea idee de impactul avut asupra mea.

  Inteligenţa

  Dacă medităm la Dumnezeu şi la poruncile Sale, putem să ne sporim inteligenţa, dar, dacă ne „închinăm” la imagini/chipuri, vom sfârşi în confuzie. Ai vrea să-ţi sporeşti inteligenţa? Nu uita că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea”.

  Prima mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să facă din tine și din credincioșii din biserica ta oameni ai Cărții! PROVOCARE: Dacă în biserica ta nu există o grupă de studiu biblic pentru tineri, sugerează comitetului să înființeze una!

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...