Articolul precedentConsecințele neascultării
  Articolul următorDreptul de proprietate

  Az Úr lesz népének védelmezője

  „És imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádták a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? Kicsoda viaskodhat ővele?” (Jel 13,4)

  „Két szarva volt, mint a bárányé, és úgy beszélt, mint a sárkány. Bár Isten Báránya követőinek vallják magukat, ezeket az embereket egyre inkább a sárkány lelke itatja át. Szelídeknek és alázatosaknak akarnak látszani, de Sátán lelkületével beszélnek és törvénykeznek, s cselekedeteikkel megmutatják, hogy éppen annak ellenzői, aminek vallják magukat. Ez a bárányhoz hasonlító hatalom egyesül a sárkánnyal: háborút szervez azok ellen, akik megtartják Isten parancsolatait és akiké Jézus Krisztus bizonyságtétele. Sátán katolikusokkal és protestánsokkal működik együtt, e világ isteneként diktál embereknek, mintha országa alattvalói lennének. Úgy bánik velük és úgy irányítja őket, ahogy nekik tetszik. Ha valaki nem akarja lábbal tiporni Isten parancsolatait, a sárkány lelkülete megnyilvánul, és az ilyen embert börtönbe vetik, zsinatok elé hurcolják és büntetéssel sújtják. »Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy a jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek.« »És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek.« Sátán tehát Jahve jogait bitorolja. A bűn embere beül Isten templomába, Istennek hirdetve magát, és Isten helyett cselekedve.

  Éles ellentét van az Isten pecsétjét viselők és azok között, akik imádják a fenevadat és képmását. Az Úr hűséges szolgái a legkeserűbb üldöztetést szenvedik el a hamis tanítóktól, akik nem hallgatnak Isten igéjére, hanem inkább botrányköveket állítanak az Úr követőinek útjába. De Isten népének nem szabad félnie. Sátán nem lépheti túl korlátait. Az Úr lesz népének védelmezője, s Ő úgy tekint a szolgáit ért sérelemre, amit az igazságért szenvedtek el, mintha ez Vele történt volna. Amikor az emberek meghozzák a végső döntést, amikor mindenki állást foglal – vagy Krisztus és parancsai mellett, vagy a nagy hitehagyó oldalán –, Isten felkél, hatalma megmutatkozik, és örökre elhallgat azok szája, akik káromlóan léptek fel ellene. Minden szembeszegülő hatalom megkapja majd büntetését.” (28. levél, 1900)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Publicate astăzi

  Picaj

  Abuzezi de darul lui Dumnezeu de fiecare dată când lași pe oricine altcineva sau orice altceva în afară de Dumnezeu să te controleze.

  Un ucenic al lui Isus

  Matei a luat hotărârea pentru el, dar ce vom face noi când Isus ne atinge inima cu dragostea și mila Sa și spune: „Urmează-Mă”?

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Rugaciunea

  ”Rugați-vă neîncetat” 1 Tesaloniceni 5. 17Rugăciunea este ca escaladatul munților. Munții... masivi, impunători, frumoși. În vechime,...