Articolul precedentNu mai pot!
  Articolul următorAtâta har…

  Krisztus a mi menedékünk

  „Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megáll, az megtartatik.” (Mát 10,22)

  „Semmi szükség arra gondolnunk, hogy nem tudjuk majd elviselni az üldözést, és rettenetes időket fogunk átélni.” (Review and Herald, 1890. április 29.)

  „A protestánsok üldözései a római egyház által, amelyek során Jézus Krisztus vallása szinte teljesen megsemmisült, össze sem hasonlíthatók azzal, amikor a protestantizmus és a pápaság egyesül.” (30. kézirat, 1889) „Isten parancsolatokat megtartó népe igen szorongatott helyzetbe kerül majd, de akik világosságban jártak és szétárasztották a világosságot, látni fogják, hogy Isten közbelép az érdekükben. Amikor minden fenyegetőnek látszik, akkor az Úr kinyilvánítja hatalmát hűségesei érdekében. Amikor a nemzet, amelyért Isten olyan csodálatos módon munkálkodott, és amely felett kiterjesztette mindenható hatalmának pajzsát, elhagyja a protestáns elveket, és törvényhozása támogatást nyújt a római egyháznak a vallásszabadság korlátozásában, akkor Isten saját hatalmával munkálkodik igaz népéért. Róma gyakorolja majd zsarnoki hatalmát, de Krisztus a mi menedékünk.” (Bizonyságtételek prédikátoroknak, 206. o.)

  „Amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai tantételeikben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé rendelkezéseiket és tartsa fenn létesítményeiket, akkor a protestáns Amerika már megformálta a római hierarchia hasonmását, s ennek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt vallanak.” (A nagy küzdelem, 445. o., Korszakok nyomában, 396–397. o.)

  „A Szentírás tanítása szerint a pápaság visszanyeri elveszített hatalmát, és az üldözés tüze fellángol az úgynevezett protestáns világ köpönyegforgató engedményei nyomán. Ebben a veszedelmes időben egyedül Isten igazsága és ereje birtokában állhatunk meg… Ne csüggesszen el az, hogy veszélybe és szorongatott helyzetbe kerülünk majd, hanem ennek tudata inkább elevenítse meg Isten népének erejét és reménységét, hiszen a veszedelem ideje az, amikor Isten kézzelfoghatóbban kinyilvánítja hatalmát.” (Selected Messages II. [Szemelvények Ellen G. White írásaiból II.], 367–370. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...