Articolul precedentAtitudinea unui copilaș
  Articolul următorBiserica – familia mea

  Krisztus kezén kívül mindenki másét el kell engednünk

  „És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe.” (Mát 10,36)

  „Amikor Isten törvényét érvénytelenítik, és az egyházat ádáz üldözések rostálják meg, sokan lesznek, akikről azt feltételezték, hogy igazi keresztények, de ámító lelkekre fi gyelnek, és elárulják szent megbízatásukat. Ők lesznek Krisztus követőinek legádázabb üldözői. »Sőt ti magatok közül is támadnak férfi ak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják.« (Csel 20,30) Sokan pedig »hitető lelkekre fi gyelmeznek majd« (1Tim 4,1). (…)

  Akik hitehagyókká válnak a megpróbáltatás idején, saját biztonságuk érdekében hamisan tanúskodnak és elárulják hittestvéreiket. Elmondják, hol rejtőzködnek Krisztus követői, farkasokat küldve a nyomukba. Krisztus figyelmeztetett bennünket erre, hogy ne lepődjünk meg a barátok és rokonok kegyetlen, természetellenes eljárásán.” (Review and Herald, 1897. június 8.; 1898. december 20.)

  „Rájövünk majd, hogy Krisztus kezén kívül mindenki másét el kell engednünk. Hűtlennek bizonyulnak a barátok, és elárulnak bennünket. Az ellenség által megcsalt rokonok azt gondolják, Istent szolgálják azzal, ha szembefordulnak velünk. Mindent megtesznek azért, hogy nehéz helyzetbe kerüljünk és megtagadjuk hitünket. De kezünket Krisztus kezére bízhatjuk a sötétség és veszedelem közepette.” (21. kézirat, 1889)

  „Krisztus követőinek számítaniuk kell arra, hogy gúnyosan megmosolyogják és szidalmazzák őket. Szavaikat és hitüket helytelenül értelmezik. A hidegséget és megvetést talán nehezebb elviselni, mint a vértanúságot… Szülők szembefordulnak gyermekeikkel, akik elfogadják a népszerűtlen igazságot. Lázadással vádolják majd azokat, akik lelkiismeretesen szolgálják Istent. A vagyon, amely a végrendelet szerint olyanokat illet, akik hiszik az isteni igazságot, más kezekbe kerül. A gyámok elrabolják majd az árvák és özvegyek jogos járandóságát. Akik nem engednek az ördögnek és a lelkiismeretet kényszerítő törvényeknek, prédának teszik ki magukat. Emberek teszik rá a kezüket olyan birtokokra, amelyekhez semmi joguk. Az apostol szavai igazolódnak a közeljövőben: »Mindazok, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.«” (30/a levél, 1892)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....