Mint Márdokeus napjaiban…

  „Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másunnan lészen könynyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak; te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra?” (Eszter 4,14)

  „Mindenek vége közel van. Nyomorúságos idő köszönt Isten népére. Kibocsátanak egy rendeletet, amely az Úr szombatját megtartóknak megtiltja, hogy adjanak vagy vegyenek, és büntetéssel, sőt halállal fenyegetik meg őket, ha nem ünneplik meg nyugalomnapként a hét első napját.” (Review and Herald, 1908. november 19.)

  „Az Isten népe ellen kiadandó rendelet hasonló lesz ahhoz, amelyet Ahasvérus adott ki a zsidók ellen Eszter idején… A cselszövést Sátán sugallta, hogy eltörölje a földről azt a népet, amely megőrizte az igaz Isten ismeretét. De a gonosz tervet meghiúsította a másik hatalom, amely az emberek fiaiért munkálkodik… A protestáns világ ma a szombatünneplők kis csoportjában a kapunál ülő Márdokeust látja. Jellemük, viselkedésük és Isten törvénye iránti tiszteletük állandó feddés azok számára, akik elvetették az Úr félelmét s lábbal tiporják szombatját. Valamilyen módon félre kell tenni az útból a kellemetlen betolakodókat.

  Ugyanaz a mesteri elme, amely az elmúlt korokban hadat viselt a hűségesek ellen, most is el akarja pusztítani azokat, akik félik Istent és engedelmeskednek törvényének. Sátán felháborodást szít majd az alázatos kisebbség ellen, akik lelkiismeretesen visszautasítják a népszerű szokásokat és hagyományokat.

  Befolyásos és tekintélyes emberek fognak össze, hogy megvetéssel árasszák el Isten népét. Üldözésre kész uralkodók, papok és egyháztagok szövik majd ellenünk a hálót. Szóval, tollal, ígéretekkel, fenyegetéssel és gúnyolódással próbálják majd megsemmisíteni hitüket. Hamis vádakkal, gyűlöletkeltő felhívásokkal szítják fel a szenvedélyeket. Mivel a Szentírás nem szól a bibliai szombat megtartói ellen, ezért elnyomó rendszabályokkal pótolják majd ezt a hiányt. A törvényhozók behódolnak a vasárnap törvénybe iktatását követelőknek, hogy népszerűségre és pártfogókra tegyenek szert.

  Akik Istent félik, nem fogadhatnak el olyan ünnepnapot, amely ellenkezik a Tízparancsolat egyik utasításával. Ezen a csatamezőn zajlik majd az utolsó nagy küzdelem igazság és hamisság között – de nem hagytak minket kétségben a kimenekedés felől. Most is, mint Márdokeus napjaiban, az Úr igazolja majd igazságát és népét.” (Bizonyságtételek V., 450–451. o., magyar kiadás: 329–330. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...