Articolul precedentOdihna
  Articolul următorIubire necondiționată

  Vértanúk az utolsó napokban

  „A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.” (Ján 16,2)

  „Világunkban mindenkinek választania kell, hogy a két zászló közül melyik alá sorakozik, kinek a vezetését fogadja el.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 48. o.)

  „Két sereg sorakozik fel, és a köztük lévő különbség olyan jelentős lesz, hogy sokan meggyőződnek az igazságról és Isten népe oldalára állnak. Az utolsó összecsapás előtt sokakat bebörtönöznek, sokaknak menekülni kell, és sokan szenvednek mártíromságot Krisztusért, mert kiálltak az igazság védelmében.” (6. kézirat, 1889)

  „Ahogyan a tanítványok számára a római hadak közeledése Jeruzsálem közeli pusztulásának a jele volt, úgy szolgál a hitehagyás jelül nekünk: a kegyelem angyala bontogatja szárnyát. Elhagyni készül a Földet, hogy soha ne térjen vissza. Ekkor Isten népét nagy megpróbáltatások érik – a próféták ezt Jákob nyomorúsága idejének nevezik. A hűséges üldözöttek kiáltása az égig száll majd. S amint Ábel vére az égre kiáltott, ugyanígy hallja Isten a vértanúk szavát: »Urunk, Te szent és igaz, meddig nem tartasz még ítéletet és nem állsz bosszút vérünkért a föld lakóin?« (Jel 6,10)” (Bizonyságtételek V., 451. o., magyar kiadás: 330. o.)

  „Amikor az ötödik pecsétet megnyitották, János, a Jelenések könyvének szerzője látta az oltár alatt azok csoportját, akiket megöltek Isten Igéjéért és Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Ezután jutunk el a Jelenések 18. Fejezetében leírt jelenetekhez, amikor a hűségeseket és igazakat Isten kihívja Babilonból.”

  (HNA Biblia-kommentár VII., 968. o.) „Krisztus visszaadja majd az elvett életet, mert Ő az életadó. Halhatatlan élettel szépíti meg az igazakat.” (Review and Herald, 1897. december 7.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....