Articolul precedent21 de grame valoroase
  Articolul următorCe faci cu mâinile tale?

  Mennyei segítség a komolyan küzdőknek

  „Féltő szerelmemben, búsulásom tüzében szólok: Bizony azon a napon nagy földindulás lesz Izráel földjén.” (Ezék 38,19)

  „Láttam egyeseket, akik erős hittel és szívet tépő kiáltásokkal küzdöttek Istennel. Arcuk sápadt volt, s oly mélységes aggodalmat mutatott, hogy elárulta belső küzdelmüket. Tekintetük állhatatosságot és komolyságot fejezett ki. Homlokukról hatalmas verejtékcseppek hullottak alá… Gonosz angyalok tolongtak körülöttük, sötétséget árasztva rájuk, hogy eltakarják előlük Jézust, és csak az őket körülvevő sötétséget lássák, s így bizalmatlanok legyenek Isten iránt, és zúgolódjanak ellene. Egyedüli biztonságuk az volt, ha tekintetüket állandóan fölfelé irányították. Isten angyalai őrködtek népe felett, és ha a gonosz angyalok ártó légköre ránehezedett e meggyötört lelkekre, a mennyei angyalok körüllebegték őket szárnyaikkal, hogy elűzzék a sűrű sötétséget. Miközben az imádkozók folytatták komoly könyörgésüket, Jézustól egyegy fénysugár hullott rájuk, hogy erősítse szívüket és felderítse arcukat. Láttam azt is, hogy egyesek nem vettek részt a fohászkodásban, tusakodásban. Gondtalannak és közömbösnek látszottak… Isten angyalai elhagyták őket, és inkább a komoly imádkozók segítségére siettek. Láttam, hogy Isten angyalai azoknak segítettek, akik minden erejükkel ellenálltak a gonosz angyaloknak és szüntelenül Istenhez kiál tot tak. De a menny követei elhagyták azokat, akik nem igyekeztek Istenhez fordulni, s ezeket az embereket nem is láttam többé.

  Kérdeztem a szemlélt rostálás jelentőségét, s azt hallottam, hogy ezt a hű tanúbizonyság Laodiceáról szóló határozott bizonysága idézte elő… Figyelmem most arra a csapatra irányult, melyet oly nagy megrázkódtatás ért… Az őket oltalmazó angyalok száma megkétszereződött, s láttam, hogy tetőtől talpig erős vértezetben voltak.

  Hallottam, hogy azok, akik páncélban és fegyveresen álltak, nagy erővel hirdették az igazságot, eredményesen… Kérdeztem, hogy mi okozta ezt a nagy változást. Egy angyal így felelt: »A késői eső, a felüdülés az Úr színe elől, s a második angyal hangos kiáltása.«” (Early Writings [Korai írások], 269–271. o., Tapasztalatok és látomások, 232–235. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....