Articolul precedentMarele Premiu
  Articolul următorDisponibilitatea de a salva

  Egység a hangos kiáltás idején

  „Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.”
  (Ésa 60,1–2)

  „Amint a próbák sűrűsödnek körülöttünk, láthatóvá válik sorainkban, ki hová tartozik. Vannak olyanok, akik ma késznek mutatkoznak magukra ölteni a harci fegyverzetet, de az igazi veszedelem idején nyilvánvalóvá teszik, hogy nem szilárd sziklára építettek, s engedni fognak a kísértéseknek. Akiknek nagy világosság és kiváltság adatott, de nem hatott rájuk, azok valamilyen ürüggyel elpártolnak Krisztus követőitől. Mivel nem fogadták be az igazság szeretetét, hallgatnak az ellenség félrevezetésére.

  Elpártolnak a hittől, és megtévesztő lelkekre, ördögi tanításra hallgatnak. De amikor az üldözés vihara ránk tör, az igazi bárányok hallani fogják az igaz pásztor hangját. Önfeláldozóan igyekeznek majd megmenteni az elveszetteket. Sokan, akik eltévelyedtek a nyájtól, visszatérnek, hogy kövessék a jó Pásztort. Isten népének tagjai közelednek majd egymáshoz, s egységesen szállnak szembe az ellenséggel. A közös veszedelemre tekintettel megszűnik az elsőbbségre törekvés; nem lesznek viták, hogy ki számít a legnagyobbnak. Az igazi hívők közül senki sem mondja majd: »Pálé, Apollósé vagy Kéfásé vagyok!« Mindegyikük bizonyságtétele ez lesz: »Krisztushoz ragaszkodom, benne örvendek, személyes Üdvözítőmben.«” (Bizonyságtételek VI., 400–401. o.)

  „Amint a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá növekszik, nagy hatalom és dicsőség kíséri hirdetését. Isten követőinek arca mennyei világossággal ragyog majd.” (Bizonyságtételek VII., 17. o., magyar kiadás: 9. o.)

  „Az országok néhány vezetőjének – akik Isten eszközei – hatalmában áll majd, hogy gátat vessenek sok-sok gonoszságnak. Így a munka tovább folyhat, míg a harmadik angyal üzenete betölti rendeltetését. A harmadik angyal hangos kiáltásakor az ilyen vezetők előtt lehetőség nyílik befogadni az igazságot. Néhányan megtérnek majd, és kitartanak a szentekkel a nyomorúság idején át.” (Bizonyságtételek I., 203–204. o., magyar kiadás: 195. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....