Articolul precedentȘapte ani ca șapte zile
  Articolul următorImportanța unui act simplu

  Isten mindvégig velünk lesz

  „És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fi án? És ha elfeledkeznének is ezek: én terólad el nem feledkezem.” (Ésa 49,14–15)

  „És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fi án? És ha elfeledkeznének is ezek: én terólad el nem feledkezem.” (Ésa 49,14–15)

  „Sátán csodákat tesz majd, hogy megtévesszen. Uralmát mindenek felett valónak tünteti fel. Úgy tűnik, hogy az egyház is elbukik, azonban mégsem nem esik el. Megmarad, mialatt a bűnösök Sion falán kirostáltatnak – a polyva elválik a drága gabonától. Ez rettenetes megpróbáltatás, de meg kell történnie. Csak akik győztek a Bárány vére és bizonyságtételének beszéde által, találtatnak majd hűnek és igaznak, akiken nincs a bűn foltja és szennye, és akiknek szájában nincs álnokság… Ők a maradék: megtisztítják lelküket az igazságnak való engedelmesség által, erőt gyűjtenek a próbákból, s a szentség szépségét nyújtják a mindenütt tapasztalható hitehagyás közepette.” (HNA Biblia-kommentár, 911. o.)

  „Tudom, hogy az Úr szereti egyházát, s azt nem szabad feldarabolni vagy független egységekre szakítani. Ez hatalmas következetlenség lenne. A legkisebb bizonyítékunk sincs arra nézve, hogy ilyesminek be kellene következnie. Akik hallgatnak erre a hamis üzenetre és másokat is igyekeznek befolyásolni, azok olyan megtévesztés áldozatai, mely további csalások befogadására készíti elő őket, és végül a megsemmisülésükhöz vezet. (…) Nem léphetünk le az Úr által készített alapokról. Nem léphetünk be semmilyen új szervezetbe, mert az egyenlő lenne az igazság elhagyásával.” (Selected Messages II., 68–69., 390. o., Szemelvények E. G. White írásaiból II., 66., 369. o.)

  „Bátorítást és áldást nyertem, amint megértettem, hogy Izráel Istene még mindig vezeti népét, és továbbra is velük lesz, mindvégig.” (Generálkonferenciai Bulletin, 1913. május 27., 165. o.)

  „Az egyház, amely Isten legdrágább kincse a Földön, nemsokára megvívja legnagyobb küzdelmét. A gonoszok szövetségét alulról jövő erő hatja át. Sátán minden lehetséges módon gyalázza a választottakat, akiket nem tudott becsapni és megtéveszteni találmányaival és hamisságaival. De Krisztus, akit az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelt jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát, aki képviselőnk és vezetőnk, vajon bezárja szívét, visszavonja kezét, vagy megmásítja ígéretét? Nem, soha, soha.” (Bizonyságtételek prédikátoroknak, 20. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....