Articolul precedentPriorități
  Articolul următorMiracolul „coborârii”

  Az egyház megtisztítása

  „Ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt; és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak.” (Mal 3,3)

  „Olyan időben élünk, amikor az őscsaló csodatévő hatalma sokkal határozottabban nyilatkozik meg. Csalásainak csábító vonzereje egyre növekszik, hogy ha lehet, összezavarja és megcsalja még a választottakat is. A sötétség fejedelme gonosz angyalaival munkálkodik a keresztény világban, és azokat, akik Krisztus nevét vallják, arra készteti, hogy álljanak a sötétség zászlaja alá. Háborút szervez azok ellen, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét.

  A hitehagyó egyház egyesül majd a földi és pokoli hatalmakkal, hogy a fenevad bélyegét helyezzék az emberek homlokára vagy kezére, és győzedelmeskedjenek Isten gyermekei felett. Ezek a hatalmak azt akarják, hogy Isten követői imádják a fenevadat és képmását. Arra kényszerítik őket, hogy feladják Isten törvénye iránti hűségüket, és a pápaságnak hódoljanak. Akkor eljönnek azok az idők, amelyek megpróbálják az emberek lelkét, mert a hitehagyás szövetsége megköveteli, hogy Isten hűséges alattvalói tagadják meg Jahve törvényét, Igéjének igazságát. Akkor az arany elválik a salaktól, és nyilvánvalóvá lesz, hogy kik a hívők, kik a hűek és igazak – s kik a hűtlenek, a salak és az üres csillogás. Micsoda polyvafelhőket szór szerte akkor a szél!

  Ahol most csak gazdag búzamezőt látunk, polyva lesz, amit Isten szétrepít. Akinek hite nem Krisztusban összpontosul, nem fog megállni ama nap megpróbáltatásaiban. Akik Krisztus igazságába öltöztek, szilárdan kiállnak az igazság mellett, akik pedig saját igazságukban bíztak, a sötétség fejedelmének sötét zászlaja alatt sorakoznak fel. Akkor láthatóvá válik, hogy Krisztus vagy Beliál mellett döntöttek. Lesznek olyanok, akik nem bíztak önmagukban, és féltek a megbélyegzéstől, a szégyentől, de végül nyíltan kiállnak Krisztus és törvénye mellett – miközben mások, akik virágzó fáknak látszottak, de nem teremtek gyümölcsöt, a sokasággal tartanak: gonoszságot művelnek, felvéve a hitehagyás bélyegét homlokukra vagy kezükre.” (Review and Herald, 1892. november 8.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...