Articolul precedentBogat pentru cer
  Articolul următorOchi pentru copii

  Sátán megszemélyesíti Krisztust I.

  „De fejeteknek egy hajszála sem vész el.” (Luk 21,18)

  „Az antikrisztus az igazi Krisztusként jelenik majd meg, és ekkor Isten törvényét teljesen hatályon kívül helyezik mindenütt a világon. Az Isten elleni lázadás beérik. E lázadás valódi vezetője, Sátán a világosság angyalának öltözik. Megtéveszti az embereket, akik Isten helyett őt magasztalják, istenítik. De a Mindenható közbelép, és elhangzik az ítélet a hitehagyó egyházak felett, amelyek egységre léptek Sátán felmagasztalására. »Ennekokáért egy nap jönnek reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; s tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt.« (Jel 18,8)” (Bizonyságtételek prédikátoroknak, 62. o.)

  „A világosság angyalának álcázva Sátán mint csodatévő jár a földön. Gyönyörű szavakkal, fennkölten szól majd, és jó cselekedeteket hajt végre. Megszemélyesíti Krisztust, de egy ponton jelentős különbség mutatkozik: Sátán elfordítja az embereket Isten törvényétől.” (Fundamentals of Christian Education [A keresztény nevelés alapjai], 471–472. o.)

  „Kijelenti majd, hogy a szombatot a hetedikről a hét első napjára változtatták, és mint a hét első napjának ura mutatja be ezt a hamis szombatot – az iránta való hűség próbájaként.” (153. kézirat, 1902)
  „Lehetetlen leírni Isten népének tapasztalatait, akik a mennyei dicsőség megnyilvánulása és a múlt üldözéseinek ismétlődése közepette élnek majd. Az Isten trónjáról előtörő fényben fognak járni. Menny és Föld között állandó lesz az érintkezés. Sátán – gonosz angyalaival körülvéve – azt állítja majd, hogy ő az Isten, és mindenféle csodákat művel, hogy ha lehet, elhitesse a választottakat is. Sátán utánozni fogja Isten népének csodáit is. Isten megpróbált és megvizsgált népe Mózes II. könyve 31,12–18 jelében talál erőt. Az élő Igére kell alapozniuk: »Meg van írva«. Az Ige az egyedüli alap, amelyen biztonsággal megállhatunk.” (Bizonyságtételek IX., 16. o., magyar kiadás: 8. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...