Articolul precedentFurtul de identitate
  Articolul următorMustrarea mustrării

  Pajzsunk Sátán hatalma ellen

  „És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből aföldre, az emberek láttára.” (Jel 13,13)

  „Mialatt az utolsó napok veszedelmei környékezik Isten népét, Sátán mindent megtesz, hogy hitüket megdöntse. Látja, hogy csaló hatalmával már elérte az egyházak álomba szenderedését. Kellemes álbölcseletekkel, hazug csodákkal tartja őket irányítása alatt. Angyalait ezután arra utasítja, hogy főként azok útjába állítsanak csapdákat, akik Krisztus második eljövetelét várják, és arra törekszenek, hogy Isten minden parancsát megtartsák.

  Figyelmeztetést kaptunk, hogy az utolsó napokban Sátán jeleket és hazug csodákat tesz. A próbaidő lejártáig cselekszi ezeket, hogy így bizonyítsa: ő a világosság, nem pedig a sötétség angyala.” (Review and Herald, 1885. November 17.)

  „Sátán eljön, hogy ha lehet, megcsalja még a választottakat is. Azt állítja, hogy ő Krisztus. Nagy egészségügyi missziót színlel, s tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára, hogy bebizonyítsa: ő az Isten.” (Medical Ministry [Egészségügyi szolgálat], 87–88. o.)

  „Az ördög hamis csodái ejtik majd foglyul a világot: Sátán tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára. Csodákat tesz, és hatalma az egész világon meg fog nyilvánulni.” (Selected Messages II., 51. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 49. o.)

  „Lesznek, akik abba a kísértésbe esnek, hogy Istentől származónak tartják majd ezeket a csodákat. Betegek gyógyulnak meg a szemünk láttára, csodák történnek előttünk. Készen állunk-e a próbákra, amikor Sátán hazug csodákat cselekszik mindenki előtt? Sokakat csapdába ejt, és fogságba hurcol majd. Ha az emberek eltérnek Isten világos rendeleteitől és parancsolataitól, ha hisznek a mesékben, ez oda vezet, hogy ezeket a hamis csodákat is elhiszik. Most mindannyiunknak törekednünk kell felfegyverkezni a küzdelemre, amelyben rövidesen részt kell vennünk. Az Isten szavába vetett hit, az Ige imádkozó tanulmányozása és gyakorlatba való átültetése lesz a pajzsunk Sátán hatalma ellen, és Krisztus – vére által – győzőkké tesz bennünket.” (Bizonyságtételek I., 302. o., magyar kiadás: 286. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Az igazság mellvasa

  „Felöltözvén az igazság mellvasába... ” (Ef 6:14)Fel kell öltenünk minden egyes harci eszközt, s utána...

  Publicate astăzi

  Robul lui Dumnezeu

  Odată ce ești convins că Dumnezeu te iubește și că îți vrea binele, atunci nu ți se mai pare deloc nebunesc sau greu să Îl iubești la rândul tău.

  Cât de aproape este sfârșitul?

  Nimeni nu cunoaște exact răspunsul la întrebarea: „Cât de aproape este sfârșitul?” Totuși, David, vorbind cu Dumnezeu, ne lasă o mângâiere și o reasigurare: „Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta” (Psalmii 119:114).

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Supărat pe instructor

  ”Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?” Iona 4:4Fusese o seară ploioasă în...