Articolul precedentFurtul de identitate
  Articolul următorMustrarea mustrării

  Pajzsunk Sátán hatalma ellen

  „És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből aföldre, az emberek láttára.” (Jel 13,13)

  „Mialatt az utolsó napok veszedelmei környékezik Isten népét, Sátán mindent megtesz, hogy hitüket megdöntse. Látja, hogy csaló hatalmával már elérte az egyházak álomba szenderedését. Kellemes álbölcseletekkel, hazug csodákkal tartja őket irányítása alatt. Angyalait ezután arra utasítja, hogy főként azok útjába állítsanak csapdákat, akik Krisztus második eljövetelét várják, és arra törekszenek, hogy Isten minden parancsát megtartsák.

  Figyelmeztetést kaptunk, hogy az utolsó napokban Sátán jeleket és hazug csodákat tesz. A próbaidő lejártáig cselekszi ezeket, hogy így bizonyítsa: ő a világosság, nem pedig a sötétség angyala.” (Review and Herald, 1885. November 17.)

  „Sátán eljön, hogy ha lehet, megcsalja még a választottakat is. Azt állítja, hogy ő Krisztus. Nagy egészségügyi missziót színlel, s tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára, hogy bebizonyítsa: ő az Isten.” (Medical Ministry [Egészségügyi szolgálat], 87–88. o.)

  „Az ördög hamis csodái ejtik majd foglyul a világot: Sátán tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára. Csodákat tesz, és hatalma az egész világon meg fog nyilvánulni.” (Selected Messages II., 51. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 49. o.)

  „Lesznek, akik abba a kísértésbe esnek, hogy Istentől származónak tartják majd ezeket a csodákat. Betegek gyógyulnak meg a szemünk láttára, csodák történnek előttünk. Készen állunk-e a próbákra, amikor Sátán hazug csodákat cselekszik mindenki előtt? Sokakat csapdába ejt, és fogságba hurcol majd. Ha az emberek eltérnek Isten világos rendeleteitől és parancsolataitól, ha hisznek a mesékben, ez oda vezet, hogy ezeket a hamis csodákat is elhiszik. Most mindannyiunknak törekednünk kell felfegyverkezni a küzdelemre, amelyben rövidesen részt kell vennünk. Az Isten szavába vetett hit, az Ige imádkozó tanulmányozása és gyakorlatba való átültetése lesz a pajzsunk Sátán hatalma ellen, és Krisztus – vére által – győzőkké tesz bennünket.” (Bizonyságtételek I., 302. o., magyar kiadás: 286. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...

  Az Isten iránti hűség nagy próbája

  „Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem, egyetlen veszedelem; ímé eljött. Vég jött, eljött a...

  Kit követ a világ?

  „Mihelyt hallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát:...

  A maradék és az elpecsételés

  „És mondta az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, teSátán; dorgáljon meg az...

  Publicate astăzi

  Telefonul exploziv

  Adevărul este că un om care nu se alimentează cu puterea Duhului lui Dumnezeu se va hrăni cu putere din resursele vrăjmașului și, pe lângă pericolul reprezentat pentru sine, îi va pune în pericol și pe cei din viața lui. Este o mare responsabilitate așadar alegerea izvorului de putere la care să ne conectăm.

  Ai vreun regret?

  Stăteam nemișcată și Îl lăudam pe Dumnezeu pentru că mă ajutase să vin la școală, în această primă zi, ca profesor suplinitor. Duhul Său mă binecuvânta prin acel imn cântat de o elevă de clasa a doua, care nici nu avea idee de impactul avut asupra mea.

  Inteligenţa

  Dacă medităm la Dumnezeu şi la poruncile Sale, putem să ne sporim inteligenţa, dar, dacă ne „închinăm” la imagini/chipuri, vom sfârşi în confuzie. Ai vrea să-ţi sporeşti inteligenţa? Nu uita că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea”.

  Prima mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să facă din tine și din credincioșii din biserica ta oameni ai Cărții! PROVOCARE: Dacă în biserica ta nu există o grupă de studiu biblic pentru tineri, sugerează comitetului să înființeze una!

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...