Articolul precedentApartenența
  Articolul următorCapcanele disciplinării

  Az élő Igére kell alapoznunk

  „Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők.” (Mát 7,22–23)

  „Ne engedjük, hogy ezek a jelenségek megtévesszenek! Hamarosan nagyszerűneklátszó események következnek be, melyek mozgatója Sátán lesz. Isten Igéje kijelenti, hogy Sátán csodákat visz véghez. Betegséget hoz az emberekre, majd hirtelen visszavonja róluk sátáni hatalmát, s így mindenki azt gondolja majd, hogy csodálatosan meggyógyultak. Ezek a gyógyulások próbára teszik a hívőket, azokat, akik megtartják Isten parancsolatait. Azok közül, akik nagy világosságot kaptak, sokan elhagyják majd az igazságot, mert nem váltak eggyé Krisztussal.” (Selected Messages II., 53. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 51. o.)

  „Nagy szorongattatás, sírás és imádkozás között láttam Isten népének tagjait, amint Isten ígéreteire hivatkoztak, miközben a gonoszok körülöttük tolongtak, zaklatva őket. Azzal fenyegették az isteni igazsághoz ragaszkodókat, hogy elpusztítják mindnyájukat. Kinevették gyengeségüket, csúfolódtak kicsiny számukon, és mély sebeket ejtő szavakkal gúnyolódtak rajtuk. Azzal vádolták őket, hogy az egész világtól független álláspontot foglalnak el. Elvágták forrásaikat, hogy sem nem vehettek, sem nem adhattak, majd rámutattak nyomorult szegénységükre, kilátástalan állapotukra. A gonoszok nem voltak képesek belátni, hogyan élhet Isten népe a világtól függetlenül el kell ismerniük a világ szokásait, eljárásait és törvényeit, vagy menjenek ki a világból. Isten népének vádolói kijelentették: lehetetlen, hogy ez lenne az egyetlen nép a világon, amelyet az Úr pártfogol, mert a látszat igencsak ellene szól. A gonoszok azt állították magukról, hogy náluk van az igazság, csodák történtek közöttük és mennyei angyalok beszéltek velük, nagy hatalom, jelek és csodák nyilatkoztak meg, és ez az evilági millennium, melyet olyan régen vártak. Az egész világ megtért, összhangba került a vasárnaptörvénnyel, és ez a szánalmas kis nép dacol a világ törvényeivel, azt állítva, hogy csak nekik van igazuk a Földön.” (6. levél, 1884)

  „Isten népe nem csodákba veti hitét, hiszen Sátán képes minden csoda utánzására. Isten próbára tett népe a Mózes II. könyve 31,12–18 verseiben olvasható jelben találja majd erejét. Az élő Igére kell alapozniuk: »Meg van írva…«” (Selected Messages II., 55. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 52. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Az igazság mellvasa

  „Felöltözvén az igazság mellvasába... ” (Ef 6:14)Fel kell öltenünk minden egyes harci eszközt, s utána...

  Publicate astăzi

  Robul lui Dumnezeu

  Odată ce ești convins că Dumnezeu te iubește și că îți vrea binele, atunci nu ți se mai pare deloc nebunesc sau greu să Îl iubești la rândul tău.

  Cât de aproape este sfârșitul?

  Nimeni nu cunoaște exact răspunsul la întrebarea: „Cât de aproape este sfârșitul?” Totuși, David, vorbind cu Dumnezeu, ne lasă o mângâiere și o reasigurare: „Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta” (Psalmii 119:114).

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Supărat pe instructor

  ”Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?” Iona 4:4Fusese o seară ploioasă în...