Articolul precedentApartenența
  Articolul următorCapcanele disciplinării

  Az élő Igére kell alapoznunk

  „Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők.” (Mát 7,22–23)

  „Ne engedjük, hogy ezek a jelenségek megtévesszenek! Hamarosan nagyszerűneklátszó események következnek be, melyek mozgatója Sátán lesz. Isten Igéje kijelenti, hogy Sátán csodákat visz véghez. Betegséget hoz az emberekre, majd hirtelen visszavonja róluk sátáni hatalmát, s így mindenki azt gondolja majd, hogy csodálatosan meggyógyultak. Ezek a gyógyulások próbára teszik a hívőket, azokat, akik megtartják Isten parancsolatait. Azok közül, akik nagy világosságot kaptak, sokan elhagyják majd az igazságot, mert nem váltak eggyé Krisztussal.” (Selected Messages II., 53. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 51. o.)

  „Nagy szorongattatás, sírás és imádkozás között láttam Isten népének tagjait, amint Isten ígéreteire hivatkoztak, miközben a gonoszok körülöttük tolongtak, zaklatva őket. Azzal fenyegették az isteni igazsághoz ragaszkodókat, hogy elpusztítják mindnyájukat. Kinevették gyengeségüket, csúfolódtak kicsiny számukon, és mély sebeket ejtő szavakkal gúnyolódtak rajtuk. Azzal vádolták őket, hogy az egész világtól független álláspontot foglalnak el. Elvágták forrásaikat, hogy sem nem vehettek, sem nem adhattak, majd rámutattak nyomorult szegénységükre, kilátástalan állapotukra. A gonoszok nem voltak képesek belátni, hogyan élhet Isten népe a világtól függetlenül el kell ismerniük a világ szokásait, eljárásait és törvényeit, vagy menjenek ki a világból. Isten népének vádolói kijelentették: lehetetlen, hogy ez lenne az egyetlen nép a világon, amelyet az Úr pártfogol, mert a látszat igencsak ellene szól. A gonoszok azt állították magukról, hogy náluk van az igazság, csodák történtek közöttük és mennyei angyalok beszéltek velük, nagy hatalom, jelek és csodák nyilatkoztak meg, és ez az evilági millennium, melyet olyan régen vártak. Az egész világ megtért, összhangba került a vasárnaptörvénnyel, és ez a szánalmas kis nép dacol a világ törvényeivel, azt állítva, hogy csak nekik van igazuk a Földön.” (6. levél, 1884)

  „Isten népe nem csodákba veti hitét, hiszen Sátán képes minden csoda utánzására. Isten próbára tett népe a Mózes II. könyve 31,12–18 verseiben olvasható jelben találja majd erejét. Az élő Igére kell alapozniuk: »Meg van írva…«” (Selected Messages II., 55. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 52. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...

  Az Isten iránti hűség nagy próbája

  „Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem, egyetlen veszedelem; ímé eljött. Vég jött, eljött a...

  Kit követ a világ?

  „Mihelyt hallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát:...

  A maradék és az elpecsételés

  „És mondta az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, teSátán; dorgáljon meg az...

  Publicate astăzi

  Telefonul exploziv

  Adevărul este că un om care nu se alimentează cu puterea Duhului lui Dumnezeu se va hrăni cu putere din resursele vrăjmașului și, pe lângă pericolul reprezentat pentru sine, îi va pune în pericol și pe cei din viața lui. Este o mare responsabilitate așadar alegerea izvorului de putere la care să ne conectăm.

  Ai vreun regret?

  Stăteam nemișcată și Îl lăudam pe Dumnezeu pentru că mă ajutase să vin la școală, în această primă zi, ca profesor suplinitor. Duhul Său mă binecuvânta prin acel imn cântat de o elevă de clasa a doua, care nici nu avea idee de impactul avut asupra mea.

  Inteligenţa

  Dacă medităm la Dumnezeu şi la poruncile Sale, putem să ne sporim inteligenţa, dar, dacă ne „închinăm” la imagini/chipuri, vom sfârşi în confuzie. Ai vrea să-ţi sporeşti inteligenţa? Nu uita că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea”.

  Prima mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să facă din tine și din credincioșii din biserica ta oameni ai Cărții! PROVOCARE: Dacă în biserica ta nu există o grupă de studiu biblic pentru tineri, sugerează comitetului să înființeze una!

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...