Hamis csodáknak lehetünk tanúi

  „Mindenfelé nagy földindulások lesznek, éhségek és döghalálok, rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből.” (Luk 21,11)

  „Amint közeledünk a véghez, a pogány hatalom mind nagyobb pompával, mind díszesebb külsőségek közepette jelenik meg. A megtévesztés ereje óriási lesz, mindenütt hamis csodáknak lehetünk tanúi.” (Bizonyságtételek prédikátoroknak, 117–118. o.)

  „A Megváltó próféciájának, mely Jeruzsálem pusztulását jövendöli meg, lesz egy másik teljesedése is, olyan romlás, amelynek Jeruzsálem rettenetes elpusztítása csak halvány árnyéka volt. A kiválasztott város sorsában annak a világnak a pusztulását láthatjuk, amely elutasítja Isten kegyelmét, és lábbal tiporja törvényét. (…)

  Vészt és pusztulást jósló jelek és csodák történtek. Az éjszaka közepén természetellenes világosság fénylett a templom és az oltár felett… Hadiszekerek és csatára gyülekező harcosok képe jelent meg a felhőkön.” (A nagy küzdelem, 36., 29. o., Korszakok nyomában, 34., 28. o.) „Az elmúlt péntek reggel (1906. augusztus 24.), mielőtt felébredtem, egy igen mély benyomást keltő jelenet bontakozott ki előttem. Úgy tűnt, mintha álomból ébrednék, de nem az otthonomban. Az ablakból rettenetes tűzvészt láttam. Nagy tűzlabdák hullottak a házakra, és ezekből a labdákból tüzes nyilak röpködtek minden irányba. Nem lehetett megfékezni a pusztító tüzeket. Az emberek rémülete leírhatatlan volt.” (Evangelizálás, 29. o.)

  „Nemsokára félelmetes természetfölötti jelenségek lesznek az égen, a csodákat művelő démonok hatalmának jeleként. Az ördögi lelkek bejárják az egész világot. Elmennek a földi uralkodókhoz, hogy rávegyék őket a csalásra, és arra, hogy Sátánnak segítsenek a menny ellen vívott utolsó csatájában. Az ördögi lelkek közreműködésével Sátán uralkodókat és alattvalókat egyarántelámít. Magukat Krisztusnak mondó emberek jelennek meg, igényttartva a világ Megváltóját megillető címre és imádatra. Csodákat tesznek, gyógyítanak, és azt állítják, hogy olyan kinyilatkoztatásokat kaptak a mennyből, amelyek ellentmondanak a Szentírás bizonyságtételének.” (A nagy küzdelem, 624. o., Korszakok nyomában, 555. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Az igazság mellvasa

  „Felöltözvén az igazság mellvasába... ” (Ef 6:14)Fel kell öltenünk minden egyes harci eszközt, s utána...

  Publicate astăzi

  Robul lui Dumnezeu

  Odată ce ești convins că Dumnezeu te iubește și că îți vrea binele, atunci nu ți se mai pare deloc nebunesc sau greu să Îl iubești la rândul tău.

  Cât de aproape este sfârșitul?

  Nimeni nu cunoaște exact răspunsul la întrebarea: „Cât de aproape este sfârșitul?” Totuși, David, vorbind cu Dumnezeu, ne lasă o mângâiere și o reasigurare: „Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta” (Psalmii 119:114).

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Supărat pe instructor

  ”Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?” Iona 4:4Fusese o seară ploioasă în...