Hamis csodáknak lehetünk tanúi

  „Mindenfelé nagy földindulások lesznek, éhségek és döghalálok, rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből.” (Luk 21,11)

  „Amint közeledünk a véghez, a pogány hatalom mind nagyobb pompával, mind díszesebb külsőségek közepette jelenik meg. A megtévesztés ereje óriási lesz, mindenütt hamis csodáknak lehetünk tanúi.” (Bizonyságtételek prédikátoroknak, 117–118. o.)

  „A Megváltó próféciájának, mely Jeruzsálem pusztulását jövendöli meg, lesz egy másik teljesedése is, olyan romlás, amelynek Jeruzsálem rettenetes elpusztítása csak halvány árnyéka volt. A kiválasztott város sorsában annak a világnak a pusztulását láthatjuk, amely elutasítja Isten kegyelmét, és lábbal tiporja törvényét. (…)

  Vészt és pusztulást jósló jelek és csodák történtek. Az éjszaka közepén természetellenes világosság fénylett a templom és az oltár felett… Hadiszekerek és csatára gyülekező harcosok képe jelent meg a felhőkön.” (A nagy küzdelem, 36., 29. o., Korszakok nyomában, 34., 28. o.) „Az elmúlt péntek reggel (1906. augusztus 24.), mielőtt felébredtem, egy igen mély benyomást keltő jelenet bontakozott ki előttem. Úgy tűnt, mintha álomból ébrednék, de nem az otthonomban. Az ablakból rettenetes tűzvészt láttam. Nagy tűzlabdák hullottak a házakra, és ezekből a labdákból tüzes nyilak röpködtek minden irányba. Nem lehetett megfékezni a pusztító tüzeket. Az emberek rémülete leírhatatlan volt.” (Evangelizálás, 29. o.)

  „Nemsokára félelmetes természetfölötti jelenségek lesznek az égen, a csodákat művelő démonok hatalmának jeleként. Az ördögi lelkek bejárják az egész világot. Elmennek a földi uralkodókhoz, hogy rávegyék őket a csalásra, és arra, hogy Sátánnak segítsenek a menny ellen vívott utolsó csatájában. Az ördögi lelkek közreműködésével Sátán uralkodókat és alattvalókat egyarántelámít. Magukat Krisztusnak mondó emberek jelennek meg, igényttartva a világ Megváltóját megillető címre és imádatra. Csodákat tesznek, gyógyítanak, és azt állítják, hogy olyan kinyilatkoztatásokat kaptak a mennyből, amelyek ellentmondanak a Szentírás bizonyságtételének.” (A nagy küzdelem, 624. o., Korszakok nyomában, 555. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...

  Az Isten iránti hűség nagy próbája

  „Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem, egyetlen veszedelem; ímé eljött. Vég jött, eljött a...

  Kit követ a világ?

  „Mihelyt hallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát:...

  A maradék és az elpecsételés

  „És mondta az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, teSátán; dorgáljon meg az...

  Publicate astăzi

  Telefonul exploziv

  Adevărul este că un om care nu se alimentează cu puterea Duhului lui Dumnezeu se va hrăni cu putere din resursele vrăjmașului și, pe lângă pericolul reprezentat pentru sine, îi va pune în pericol și pe cei din viața lui. Este o mare responsabilitate așadar alegerea izvorului de putere la care să ne conectăm.

  Ai vreun regret?

  Stăteam nemișcată și Îl lăudam pe Dumnezeu pentru că mă ajutase să vin la școală, în această primă zi, ca profesor suplinitor. Duhul Său mă binecuvânta prin acel imn cântat de o elevă de clasa a doua, care nici nu avea idee de impactul avut asupra mea.

  Inteligenţa

  Dacă medităm la Dumnezeu şi la poruncile Sale, putem să ne sporim inteligenţa, dar, dacă ne „închinăm” la imagini/chipuri, vom sfârşi în confuzie. Ai vrea să-ţi sporeşti inteligenţa? Nu uita că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea”.

  Prima mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să facă din tine și din credincioșii din biserica ta oameni ai Cărții! PROVOCARE: Dacă în biserica ta nu există o grupă de studiu biblic pentru tineri, sugerează comitetului să înființeze una!

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...