Articolul precedentFericirea bucuriei
  Articolul următorDisciplină din dragoste

  Isten pecsétje és a fenevad bélyege

  „Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban!”(Ésa 8,16)

  „Az élő igazak elnyerik Isten pecsétjét a próbatétel lezárulása előtt.” (SelectedMessages I., 66. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból I., 60. o.) „Isten jele, azaz pecsétje a szombat megtartása, amely az Úr által a teremtés emlékére létrehozott intézmény. »Azután szólt az Úr Mózesnek, mondván: Te szólj az Izráel fi ainak, mondván: Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az énközöttem és tiköztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek.” (2Móz 31,12–13) Ez a bibliai ige világosan Isten és népe közötti jelnek nevezi a szombatot. A fenevad jele ennek az ellenkezője: a hét első napjának megtartása. Ez a jegy a pápai tekintély felsőbbségét elismerő embereket különbözteti meg azoktól, akik Isten tekintélyét ismerik el.” (Bizonyságtételek VIII., 117. o.)

  „A vasárnapünneplés ma még nem a fenevad jele, s mindaddig nem is less az, amíg meg nem jelenik a rendelet a bálvány tisztelésére. Eljön az idő, amikor ez a nap lesz a próba.” (HNA Biblia-kommentár VII., 977. o., „A Te Igéd igazság”, 248. o.)

  „Még senki sem vette fel a fenevad bélyegét. A próbaidő még nem jött el. Minden egyházban vannak igaz keresztények. Senki sem kárhoztatható addig, amíg nincs világossága, és nem látja a negyedik parancsolat kötelező érvényét. De amikor kiadják a rendeletet, amely kierőlteti a vasárnap megünneplését, és a harmadik angyal hangos kiáltása fi gyelmezteti az embereket, felszólítva őket, hogy ne imádják a fenevadat és képét, világos vonal húzódik majd a hamis és az igaz között. Akik akkor is, továbbra is megszegik a törvényt, elnyerik a fenevad bélyegét.

  Ha az igazság világossága feltárult előtted, nyilvánvalóvá tette a negyedik parancsolat szombatját, és megmutatta, hogy Isten Igéjében semmi alapja nincs a vasárnap megünneplésének, s te még mindig a hamis szombathoz ragaszkodsz, visszautasítva, hogy megszenteld a szombatot, amelyet Isten az »én szent napomnak« nevez – felveszed a fenevad bélyegét. Mikor történikez? Amikor behódolsz annak a rendeletnek, amely megparancsolja, hogy ne dolgozzunk vasárnap és ezen a napon imádjuk Istent – miközben tudod, hogy egyetlen szó sincs a Bibliában, amely arra utalna, hogy a vasárnap különb a többi munkanapnál. Ekkor felveszed a fenevad bélyegét, és elveted Isten pecsétjét.” (Evangelizálás, 234–235. o.)

  „Még egy kevés idő, és Isten elpecsételi minden gyermekét. Ó, bárcsakhomlokunkra kerülhetne az Úr jele, amikor az angyal kimegy, hogy elpecsételje Isten szolgáit!” (Review

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...

  Az Isten iránti hűség nagy próbája

  „Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem, egyetlen veszedelem; ímé eljött. Vég jött, eljött a...

  Kit követ a világ?

  „Mihelyt hallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát:...

  A maradék és az elpecsételés

  „És mondta az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, teSátán; dorgáljon meg az...

  Publicate astăzi

  Telefonul exploziv

  Adevărul este că un om care nu se alimentează cu puterea Duhului lui Dumnezeu se va hrăni cu putere din resursele vrăjmașului și, pe lângă pericolul reprezentat pentru sine, îi va pune în pericol și pe cei din viața lui. Este o mare responsabilitate așadar alegerea izvorului de putere la care să ne conectăm.

  Ai vreun regret?

  Stăteam nemișcată și Îl lăudam pe Dumnezeu pentru că mă ajutase să vin la școală, în această primă zi, ca profesor suplinitor. Duhul Său mă binecuvânta prin acel imn cântat de o elevă de clasa a doua, care nici nu avea idee de impactul avut asupra mea.

  Inteligenţa

  Dacă medităm la Dumnezeu şi la poruncile Sale, putem să ne sporim inteligenţa, dar, dacă ne „închinăm” la imagini/chipuri, vom sfârşi în confuzie. Ai vrea să-ţi sporeşti inteligenţa? Nu uita că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea”.

  Prima mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să facă din tine și din credincioșii din biserica ta oameni ai Cărții! PROVOCARE: Dacă în biserica ta nu există o grupă de studiu biblic pentru tineri, sugerează comitetului să înființeze una!

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...