Articolul precedentFericirea bucuriei
  Articolul următorDisciplină din dragoste

  Isten pecsétje és a fenevad bélyege

  „Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban!”(Ésa 8,16)

  „Az élő igazak elnyerik Isten pecsétjét a próbatétel lezárulása előtt.” (SelectedMessages I., 66. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból I., 60. o.) „Isten jele, azaz pecsétje a szombat megtartása, amely az Úr által a teremtés emlékére létrehozott intézmény. »Azután szólt az Úr Mózesnek, mondván: Te szólj az Izráel fi ainak, mondván: Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az énközöttem és tiköztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek.” (2Móz 31,12–13) Ez a bibliai ige világosan Isten és népe közötti jelnek nevezi a szombatot. A fenevad jele ennek az ellenkezője: a hét első napjának megtartása. Ez a jegy a pápai tekintély felsőbbségét elismerő embereket különbözteti meg azoktól, akik Isten tekintélyét ismerik el.” (Bizonyságtételek VIII., 117. o.)

  „A vasárnapünneplés ma még nem a fenevad jele, s mindaddig nem is less az, amíg meg nem jelenik a rendelet a bálvány tisztelésére. Eljön az idő, amikor ez a nap lesz a próba.” (HNA Biblia-kommentár VII., 977. o., „A Te Igéd igazság”, 248. o.)

  „Még senki sem vette fel a fenevad bélyegét. A próbaidő még nem jött el. Minden egyházban vannak igaz keresztények. Senki sem kárhoztatható addig, amíg nincs világossága, és nem látja a negyedik parancsolat kötelező érvényét. De amikor kiadják a rendeletet, amely kierőlteti a vasárnap megünneplését, és a harmadik angyal hangos kiáltása fi gyelmezteti az embereket, felszólítva őket, hogy ne imádják a fenevadat és képét, világos vonal húzódik majd a hamis és az igaz között. Akik akkor is, továbbra is megszegik a törvényt, elnyerik a fenevad bélyegét.

  Ha az igazság világossága feltárult előtted, nyilvánvalóvá tette a negyedik parancsolat szombatját, és megmutatta, hogy Isten Igéjében semmi alapja nincs a vasárnap megünneplésének, s te még mindig a hamis szombathoz ragaszkodsz, visszautasítva, hogy megszenteld a szombatot, amelyet Isten az »én szent napomnak« nevez – felveszed a fenevad bélyegét. Mikor történikez? Amikor behódolsz annak a rendeletnek, amely megparancsolja, hogy ne dolgozzunk vasárnap és ezen a napon imádjuk Istent – miközben tudod, hogy egyetlen szó sincs a Bibliában, amely arra utalna, hogy a vasárnap különb a többi munkanapnál. Ekkor felveszed a fenevad bélyegét, és elveted Isten pecsétjét.” (Evangelizálás, 234–235. o.)

  „Még egy kevés idő, és Isten elpecsételi minden gyermekét. Ó, bárcsakhomlokunkra kerülhetne az Úr jele, amikor az angyal kimegy, hogy elpecsételje Isten szolgáit!” (Review

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Az igazság mellvasa

  „Felöltözvén az igazság mellvasába... ” (Ef 6:14)Fel kell öltenünk minden egyes harci eszközt, s utána...

  Publicate astăzi

  Robul lui Dumnezeu

  Odată ce ești convins că Dumnezeu te iubește și că îți vrea binele, atunci nu ți se mai pare deloc nebunesc sau greu să Îl iubești la rândul tău.

  Cât de aproape este sfârșitul?

  Nimeni nu cunoaște exact răspunsul la întrebarea: „Cât de aproape este sfârșitul?” Totuși, David, vorbind cu Dumnezeu, ne lasă o mângâiere și o reasigurare: „Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta” (Psalmii 119:114).

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Supărat pe instructor

  ”Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?” Iona 4:4Fusese o seară ploioasă în...