Articolul precedentCea mai mare bucurie!
  Articolul următorȘi eu am închis ochii

  Az elpecsételés és a késői eső

  „Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja.” (2Tim 2,19)

  „Mielőtt a munka lezárul és befejeződik Isten népének elpecsételése, részesülni fogunk Isten Lelkének kitöltetésében. Mennyei angyalok lesznek köreinkben.” (Selected Messages I., 111. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból I., 104. o.)

  „Mennyei Atyánk nem kér olyat tőlünk, amit nem tudunk véghezvinni.Az a vágya, hogy népe odaadóan munkálkodjon, s beteljesíthesse rájukvonatkozó terveit. Imádkoznunk kell erőért, várnunk kell az erőre, és megkapjuk az erőt, hogy érett férfi akká és asszonyokká növekedjünk Krisztus Jézusban.

  Nem minden gyülekezeti tag gyakorolja a személyes kegyességet, ezért nem értik személyes felelősségüket sem. Nem ismerik fel, hogy kiváltságuk és kötelességük elérni a keresztény tökéletesség magas mércéjét… Vágyakozó szívvel tekintünk-e előre a késői esőre, bizakodva reménykedünk-e egy jobb napban, amikor az egyház felruháztatik erővel a magasságból, s így alkalmassá válik az Istenért végzendő munkára? A késői eső sohasem üdíti fel és tölti be erővel a tétleneket, a hanyagokat, akik nem használják az erőt, melyet Isten adott nekik.

  Igen nagy szükségünk van tiszta, életadó légkörre, amely táplálja és erősíti a lelkünket. Nagyobb igyekezetre van szükségünk. Ünnepélyes üzenetet bízott ránk Isten, hogy a világnak adjuk – hirdessük nagyobb lelkesedéssel, olyan hatékonysággal és erővel, amely majd mély benyomást gyakorol az emberekre, s meglátják a Mindenhatót, aki velünk munkálkodik, és erőnk forrása…

  Felhasználunk-e minden erőt, hogy az elveszett bárányokat visszavigyük a nyájhoz? Ezrek és ezrek élnek tudatlanságban, akiket fi gyelmeztetni lehetne.Imádkozzunk Krisztus erejéért úgy, mint még soha! Imádkozzunk Lelkének ihletéért, hogy betöltekezhessünk azzal a vággyal, hogy megmentsük a pusztulás útján járókat. Emelkedjen fel az ima a mennybe: Isten, légy irgalmas hozzánk, és áldj meg minket, világoltasd a Te orcádat rajtunk, hogy a Te utad ismertté lehessen minden nép között! »Az Isten könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket; világosítsa meg az Ő orcáját rajtunk.« (Zsolt 67,1–2)” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 338. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....