A maradék és az elpecsételés

  „És mondta az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, teSátán; dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet.Avagy nem tűzből kikapott üszök-é ez?” (Zak 3,2)

  „A maradék gyülekezetre nagy megpróbáltatás és gyötrelem vár. Akik megtartjákIsten parancsolatait és Jézus hitét, érzik a sárkány és seregei haragját. Sátán alattvalójának tekinti a világot, és ellenőrzést, hatalmat szerzett ahitehagyó egyházak felett. De van egy kis csapat, amely ellenáll az ő felsőségének.

  Ha el tudná pusztítani őket a Földről, diadala teljes lenne. Amint befolyásolta a pogány nemzeteket, hogy pusztítsák el Izráelt, a közeljövőben ugyanúgy felszítja majd a föld gonosz hatalmait, hogy pusztítsák el Isten népét. Mindenkitől megkívánják majd, hogy tanúsítson engedelmességet az emberi rendelkezések iránt, az isteni törvény megsértésével. Megfenyegetik, elítélik, és törvényen kívül helyezik azokat, akik igazak Isten előtt és kötelességeik iránt. Elárulják őket »szülők és testvérek, rokonok és barátok is«.

  Egyetlen reménységük Isten irgalma, egyetlen védelmük az ima lesz. Ahogy Jósua esedezett az angyal előtt, a maradék gyülekezet is úgy fog esedezni bűnbocsánatért és szabadulásért megtört szívvel, buzgó hittel, védőügyvédjük, Jézus által… Sátán Isten elé terjeszti vádjait ellenük, és kijelenti, hogy bűneikkel eljátszották az isteni védelmet, s joga van elpusztítani őket mint törvényszegőket…

  Krisztus követői vétkeztek ugyan, de nem adták át magukat a gonosz uralmának. Megbánták bűneiket, és alázattal, bűnbánattal keresték az Urat, s az isteni Védő esedezett, közbenjárt az érdekükben…

  Isten népe megtört szívvel bánkódik a világban tapasztalható utálatosságok miatt. Könnyek között fi gyelmeztetik a gonoszokat annak veszélyére, ha lábbal tapossák az isteni törvényt, és kimondhatatlan szomorúsággal alázzák meg magukat az Úr előtt saját törvényszegéseik miatt. A gonoszok kicsúfolják

  bánatukat, gúnyt űznek komoly esedezéseikből, és megmosolyogják gyengeségüket. De Isten népének gyötrelme és megalázkodása félreérthetetlen bizonyítéka annak, hogy visszaszerezték a bűn következtében elvesztett erőt és nemes jellemet… Miközben Sátán vádaskodik, a szent angyalok láthatatlanul rájuk helyezik az élő Isten pecsétjét.” (Review and Herald, 1908. január 9.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...

  Jákób küzdelmének éjszakája

  „És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is,...

  A hét utolsó csapás kezdete

  „És hallottam nagy szózatot a templomból, amely mondta a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek...

  Angyalok vigyázzák a Földet

  „Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg...

  Publicate astăzi

  Spitalul numărul 9

  Există și o formă foarte pozitivă de nebunie – nebunia pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Apostolul Pavel prefera ca oamenii să îl considere nebun când vorbea despre Mântuitorul lui, dar să știe că, în ochii lui Dumnezeu, el este văzut ca un slujitor înțelept și dedicat în totalitate.

  Discuția de la prânz

  Isus este la fiecare masă cu tine. El cântă cu vocea și la instrumente; El folosește pe oricine. Calitățile sonice ale vocii și ale pianului vor atrage bărbați și femei să Îl cunoască pe Împăratul nostru care Se întoarce curând.

  Lefteră, dar fericită

  Dumnezeu ne dăduse o dovadă indiscutabilă a grijii Sale. Trebuie să ne aducem aminte că, atât în vremuri bune, cât şi în vremuri grele, Dumnezeu este întotdeauna de partea noastră. Să îi recunoaştem bunătatea şi să-L lăudăm cu bucurie!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...