A maradék és az elpecsételés

  „És mondta az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, teSátán; dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet.Avagy nem tűzből kikapott üszök-é ez?” (Zak 3,2)

  „A maradék gyülekezetre nagy megpróbáltatás és gyötrelem vár. Akik megtartjákIsten parancsolatait és Jézus hitét, érzik a sárkány és seregei haragját. Sátán alattvalójának tekinti a világot, és ellenőrzést, hatalmat szerzett ahitehagyó egyházak felett. De van egy kis csapat, amely ellenáll az ő felsőségének.

  Ha el tudná pusztítani őket a Földről, diadala teljes lenne. Amint befolyásolta a pogány nemzeteket, hogy pusztítsák el Izráelt, a közeljövőben ugyanúgy felszítja majd a föld gonosz hatalmait, hogy pusztítsák el Isten népét. Mindenkitől megkívánják majd, hogy tanúsítson engedelmességet az emberi rendelkezések iránt, az isteni törvény megsértésével. Megfenyegetik, elítélik, és törvényen kívül helyezik azokat, akik igazak Isten előtt és kötelességeik iránt. Elárulják őket »szülők és testvérek, rokonok és barátok is«.

  Egyetlen reménységük Isten irgalma, egyetlen védelmük az ima lesz. Ahogy Jósua esedezett az angyal előtt, a maradék gyülekezet is úgy fog esedezni bűnbocsánatért és szabadulásért megtört szívvel, buzgó hittel, védőügyvédjük, Jézus által… Sátán Isten elé terjeszti vádjait ellenük, és kijelenti, hogy bűneikkel eljátszották az isteni védelmet, s joga van elpusztítani őket mint törvényszegőket…

  Krisztus követői vétkeztek ugyan, de nem adták át magukat a gonosz uralmának. Megbánták bűneiket, és alázattal, bűnbánattal keresték az Urat, s az isteni Védő esedezett, közbenjárt az érdekükben…

  Isten népe megtört szívvel bánkódik a világban tapasztalható utálatosságok miatt. Könnyek között fi gyelmeztetik a gonoszokat annak veszélyére, ha lábbal tapossák az isteni törvényt, és kimondhatatlan szomorúsággal alázzák meg magukat az Úr előtt saját törvényszegéseik miatt. A gonoszok kicsúfolják

  bánatukat, gúnyt űznek komoly esedezéseikből, és megmosolyogják gyengeségüket. De Isten népének gyötrelme és megalázkodása félreérthetetlen bizonyítéka annak, hogy visszaszerezték a bűn következtében elvesztett erőt és nemes jellemet… Miközben Sátán vádaskodik, a szent angyalok láthatatlanul rájuk helyezik az élő Isten pecsétjét.” (Review and Herald, 1908. január 9.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Az igazság mellvasa

  „Felöltözvén az igazság mellvasába... ” (Ef 6:14)Fel kell öltenünk minden egyes harci eszközt, s utána...

  Publicate astăzi

  Robul lui Dumnezeu

  Odată ce ești convins că Dumnezeu te iubește și că îți vrea binele, atunci nu ți se mai pare deloc nebunesc sau greu să Îl iubești la rândul tău.

  Cât de aproape este sfârșitul?

  Nimeni nu cunoaște exact răspunsul la întrebarea: „Cât de aproape este sfârșitul?” Totuși, David, vorbind cu Dumnezeu, ne lasă o mângâiere și o reasigurare: „Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta” (Psalmii 119:114).

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Supărat pe instructor

  ”Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?” Iona 4:4Fusese o seară ploioasă în...