Tudnunk kell, mi az igazság

  „Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele.” (Jel 12,17)

  „Most ugyan jelentéktelennek tartják népünket, később azonban változás következik be ebben. A keresztény világ olyan lépéseket tesz, amelyek elkerülhetetlenül előtérbe hozzák az Isten parancsait megtartókat.” (Bizonyságtételek V., 546. o., magyar kiadás: 398. o.)

  „Az egész világ az Isten parancsolatait megtartók ellen fordul, mert nem hódolnak be a pápaságnak, nem tisztelik az antikrisztusi hatalom intézményét, a vasárnapot. Sátánnak az a szándéka, hogy kiirtassa őket a földről, s így a világ feletti uralma vitathatatlan lehessen.” (Bizonyságtételek prédikátoroknak, 37. o.)

  „A népünk által elfogadott igazság minden tantétele a legműveltebb elmék bírálatát is kiállja; e világ legnagyobbjai is kapcsolatba kerülnek az igazsággal, tehát minden tételünket szigorú vizsgálat tárgyává kell tennünk az Írások alapján. Most még észrevétlenek vagyunk, de ez nem marad mindig így. Elkezdődtek a folyamatok, amelyek a harcvonalba állítanak bennünket, és ha a történetírók vagy a világ nagy emberei megsemmisíthetnék az általunk képviselt igazságot, megtennék. Isten minden gyermekének tudnia kell, hogy mi az igazság. Fel kell készülnünk, hogy szelídséggel és félelemmel adjunk számot reménységünkről – nem gőgös, dicsekvő, önelégült módon, hanem Krisztus szellemében.

  Közeledik az idő, amikor egyénileg, egyedül kell számot adnunk hitünkről. Szaporodnak a vallási tévelygések, és sátáni erővel fonják körül az embereket. Nincs a Bibliának talán egyetlen hittétele sem, amelyet ne tagadnának.” (Evangelizálás, 69. o., magyar kiadás: 31. o.)

  „Minden területen támadás ér bennünket, a legvégsőkig próbára leszünk téve. Mi nem azért akarunk kitartani hitünk mellett, mert atyáinktól örököltük. Az ilyen hit nem állja ki azt a rettenetes próbát, amely előttünk van. Tudnunk kell, miért vagyunk szombatünneplők, mi a valós oka annak, hogy kijöttünk a világból mint különálló nép… A sötétség erői hatalmas támadást intéznek ellenünk, és mindazok, akikközömbösek és gondatlanok, akik földi kincseikhez vonzódnak, nem törődveazzal, hogy megértik-e Isten eljárásait – ők lesznek az igazi áldozatok. Nincs nagyobb hatalom az igazság ismereténél, amint az Jézusban van – ez tesz bennünket örökre rendíthetetlenné, s ezzel egy elkergethet ezret, és kettőtízezret is megfutamíthat.” (Review and Herald, 1884. április 29.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...