Articolul precedentCălăuzit pe drumul vieții
  Articolul următorSmerit ca El

  Az angyal Jelenések könyve 18. fejezetében

  „Ezek után láttam más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fénylett annak dicsőségétől.” (Jel 18,1)

  „Jelenések könyve 18. fejezetének jövendölései nemsokára beteljesednek. A harmadik angyal üzenetének hirdetése során egy másik angyal száll majd alá az égből, akinek nagy hatalma van, és a föld fénylik a dicsőségétől. Az Úr Lelke olyan kegyesen, bőkezűen megáldja odaszentelt emberi eszközeit, hogy férfi ak, nők és gyermekek ajka nyílik dicséretre és hálaadásra, s betöltik a földet Isten felülmúlhatatlan dicsőségével, ahogy a vizek elborítják a tengert. Azok, akik kezdeti bizalmukat mindvégig szilárdan megtartják, igen éberek lesznek abban az időben, amikor a harmadik angyal üzenete nagy erővel hirdettetik. A hangos kiáltás idején az egyház – Urának gondviselő támogatásával – az üdvösség ismeretét olyan bőségesen, hatalmasan terjeszti majd, hogy minden városba eljuttatja a világosságot. A föld megtelik az üdvösség ismeretével. Isten Lelkének megújító, felüdítő ereje sikerrel koronázza majd meg Isten szolgáinak munkáját, s a korunknak szóló igazság világossága láthatóan felragyog mindenfelé. (…) Ebben az időszakban az események sorozata nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten a helyzet ura. Az igazság tiszta, félreérthetetlen nyelven hirdettetik. Mint népnek, elő kell készítenünk az Úr útját a Szentlélek teljhatalmú vezetése alatt. Az evangéliumot a maga tisztaságában kell átadni. Az élő vízfolyamnak mélyülnie és szélesednie kell. Mindenfelé, közel és távol embereket hív el Isten a leghétköznapibb munkáktól, üzleti vállalkozások mellől, amelyek addig teljesen lefoglalták az elméjüket, és tapasztalt férfi ak nevelő, példaadó befolyása alá rendeli őket. Amint megtanulnak hatékonyan munkálkodni, hatalommal hirdetik az igazságot. Az isteni gondviselés csodálatos megnyilatkozásai által óriási nehézségek szűnnek meg. Az üzenet, amely oly sokat jelent a Föld lakosainak, világosan hallható és érthető lesz. Az emberek megtudják, hogy mi az igazság. Egyre csak előre halad a munka, amíg az egész Föld fi gyelmeztetésben részesül. És akkor jön el a vég.” (Review and Herald, 1904. október 13.; 1906. július 5.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...