Articolul precedentOmul de bine-biruitorul
  Articolul următorUniți pentru Evanghelie

  A korai és a késői eső

  „Ti is, Sionnak fi ai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban.” (Jóel 2,23)

  „Isten Lelke csodálatosan megnyilatkozik a gyülekezetekben, de ez sem indítja meg azokat, akik nem alázták meg magukat az Úr előtt, s bűnvallomással és bűnbánattal nem nyitották meg szívük ajtaját. Annak az erőnek a megnyilatkozásakor, amely beragyogja a Földet Isten dicsőségével, csak egy dolgot fognak látni, amiről vakságukban azt gondolják, hogy veszélyes: felkelti félelmüket, és ellenállnak neki. Nem az elképzeléseik és várakozásaik szerint munkálkodik az Úr, ezért ellenszegülnek. »Miért nem ismerjük mi az Isten Lelkét, amikor oly sok évet töltöttünk el a munkában?« Mivel nem válaszolnak Isten fi gyelmeztetéseire és kérleléseire, hanem konokul mondogatják: »Gazdag vagyok és meggazdagodtam, semmire sincs szükségem.” Sem a tehetség, sem a sok tapasztalat nem teszi az embert a világosság közvetítőjévé, csak ha alárendeli magát Krisztusnak, s Ő elhívja, kiválasztja és felkészíti a Szentlélek adományára. Amikor a férfi ak, akik szent dolgokkal foglalkoznak, megalázzák magukat Isten előtt, az Úr fölemeli őket. Helyes ítélőképességű munkásaivá teszi őket, olyanokká, akik Isten Lelkének kegyelmében gazdagok. Jellemük rossz tulajdonságai, önzőségük, keményfejűségük megmutatkozik a világ Világosságától áradó fényben. »Hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz!« (Jel 2,5) Ha egész szíveddel keresed az Urat, meg fogod találni.” (Review Herald Extra, 1890. december 23.)
  „Nem szabad fi gyelmen kívül hagyni a korai esővel ábrázolt kegyelmet. Csak akik a kapott világosság szerint élnek, azok kapnak nagyobb világosságot. Ha nem haladunk előre az igaz keresztény élet gyakorlásában, nem ismerjük fel a Szentlélek megnyilatkozásait a késői esőben. Hullhat a körülöttünk lévők szívére, de mi nem értjük meg, nem nyerjük el.” (Bizonyságtételek prédikátoroknak, 507. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Publicate astăzi

  Picaj

  Abuzezi de darul lui Dumnezeu de fiecare dată când lași pe oricine altcineva sau orice altceva în afară de Dumnezeu să te controleze.

  Un ucenic al lui Isus

  Matei a luat hotărârea pentru el, dar ce vom face noi când Isus ne atinge inima cu dragostea și mila Sa și spune: „Urmează-Mă”?

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Rugaciunea

  ”Rugați-vă neîncetat” 1 Tesaloniceni 5. 17Rugăciunea este ca escaladatul munților. Munții... masivi, impunători, frumoși. În vechime,...