Ideje felébredni!

  „Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amik+C196or hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.” (Róm 13,11–12)

  „Végéhez közeledik a nagy küzdelem. Minden tengeri és szárazföldi szerencsétlenség azt bizonyítja, hogy a földi történelem vége közel van, a háborúk és a háborúk hírei is nyilvánvalóvá teszik ezt. Van olyan keresztény, akinek nem ver szaporábban a szíve, amint látja az előttünk feltáruló nagy eseményeket? Jön az Úr! Halljuk a közeledő Isten lépteit? Ne hagyjuk, hogy erejét veszítse számunkra Krisztus közeli eljövetelének tudata, nem válhatunk gondtalanná és fi gyelmetlenné! Mindig legyünk tudatában, hogy hamarosan eljön. Senki ne szenderedjék álomba – a valóság iránti érdektelenség és érzéketlenség álmába. Ha elalszunk, nem érzékeljük, mi történik körülöttünk. Sokan vannak, akiket az igazság lángoló világossága ragyog körül, és mégsem érzékelik. Az ellenség elbűvölte ezeket az embereket, és szemfényvesztő hatalmával varázslat alatt tartja őket. Nem készülnek fel a nagy napra, amely nemsokára eljön. A végsőkig érzéketlenek az isteni igazság iránt. A fi ataloknak, akik ébren vannak, fáradhatatlanul kell munkálkodniuk, hogy felkeltsék még alvó társaikat. Ha látják sok fi atal veszélyes helyzetét, imádkozzanak értük, saját életükkel és jellemükkel mutassák be nekik az isteni igazságot, hogy ők is elhiggyék: Krisztus nemsokára eljön… Mélybenyomást kellene gyakorolnia ránk, hogy az örökkévalóság és földi történelmünk között egyre csökken az idő. Minden egyes elmúló nappal egyre kevesebb időnk van arra, hogy a jellemfejlődés munkáját elvégezzük… Sokan alszanak, gondtalan érdektelenségben tékozolják el a drága órákat, mintha nem is az örökkévalóság határán lennének. Akik hisznek, legyenek éberek! Fel kell ébrednünk, legyünk szorgalmasak, és imádkozva vigyázzunk, őrködjünk… Kedves fi atalok, meggyújtottátok-e lámpásaitokat?” (Our High Calling [Magasztos elhívásunk], 346. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Az igazság mellvasa

  „Felöltözvén az igazság mellvasába... ” (Ef 6:14)Fel kell öltenünk minden egyes harci eszközt, s utána...

  Publicate astăzi

  Robul lui Dumnezeu

  Odată ce ești convins că Dumnezeu te iubește și că îți vrea binele, atunci nu ți se mai pare deloc nebunesc sau greu să Îl iubești la rândul tău.

  Cât de aproape este sfârșitul?

  Nimeni nu cunoaște exact răspunsul la întrebarea: „Cât de aproape este sfârșitul?” Totuși, David, vorbind cu Dumnezeu, ne lasă o mângâiere și o reasigurare: „Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta” (Psalmii 119:114).

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Supărat pe instructor

  ”Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?” Iona 4:4Fusese o seară ploioasă în...