Ideje felébredni!

  „Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amik+C196or hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.” (Róm 13,11–12)

  „Végéhez közeledik a nagy küzdelem. Minden tengeri és szárazföldi szerencsétlenség azt bizonyítja, hogy a földi történelem vége közel van, a háborúk és a háborúk hírei is nyilvánvalóvá teszik ezt. Van olyan keresztény, akinek nem ver szaporábban a szíve, amint látja az előttünk feltáruló nagy eseményeket? Jön az Úr! Halljuk a közeledő Isten lépteit? Ne hagyjuk, hogy erejét veszítse számunkra Krisztus közeli eljövetelének tudata, nem válhatunk gondtalanná és fi gyelmetlenné! Mindig legyünk tudatában, hogy hamarosan eljön. Senki ne szenderedjék álomba – a valóság iránti érdektelenség és érzéketlenség álmába. Ha elalszunk, nem érzékeljük, mi történik körülöttünk. Sokan vannak, akiket az igazság lángoló világossága ragyog körül, és mégsem érzékelik. Az ellenség elbűvölte ezeket az embereket, és szemfényvesztő hatalmával varázslat alatt tartja őket. Nem készülnek fel a nagy napra, amely nemsokára eljön. A végsőkig érzéketlenek az isteni igazság iránt. A fi ataloknak, akik ébren vannak, fáradhatatlanul kell munkálkodniuk, hogy felkeltsék még alvó társaikat. Ha látják sok fi atal veszélyes helyzetét, imádkozzanak értük, saját életükkel és jellemükkel mutassák be nekik az isteni igazságot, hogy ők is elhiggyék: Krisztus nemsokára eljön… Mélybenyomást kellene gyakorolnia ránk, hogy az örökkévalóság és földi történelmünk között egyre csökken az idő. Minden egyes elmúló nappal egyre kevesebb időnk van arra, hogy a jellemfejlődés munkáját elvégezzük… Sokan alszanak, gondtalan érdektelenségben tékozolják el a drága órákat, mintha nem is az örökkévalóság határán lennének. Akik hisznek, legyenek éberek! Fel kell ébrednünk, legyünk szorgalmasak, és imádkozva vigyázzunk, őrködjünk… Kedves fi atalok, meggyújtottátok-e lámpásaitokat?” (Our High Calling [Magasztos elhívásunk], 346. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...

  Jákób küzdelmének éjszakája

  „És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is,...

  A hét utolsó csapás kezdete

  „És hallottam nagy szózatot a templomból, amely mondta a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek...

  Angyalok vigyázzák a Földet

  „Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg...

  Publicate astăzi

  Spitalul numărul 9

  Există și o formă foarte pozitivă de nebunie – nebunia pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Apostolul Pavel prefera ca oamenii să îl considere nebun când vorbea despre Mântuitorul lui, dar să știe că, în ochii lui Dumnezeu, el este văzut ca un slujitor înțelept și dedicat în totalitate.

  Discuția de la prânz

  Isus este la fiecare masă cu tine. El cântă cu vocea și la instrumente; El folosește pe oricine. Calitățile sonice ale vocii și ale pianului vor atrage bărbați și femei să Îl cunoască pe Împăratul nostru care Se întoarce curând.

  Lefteră, dar fericită

  Dumnezeu ne dăduse o dovadă indiscutabilă a grijii Sale. Trebuie să ne aducem aminte că, atât în vremuri bune, cât şi în vremuri grele, Dumnezeu este întotdeauna de partea noastră. Să îi recunoaştem bunătatea şi să-L lăudăm cu bucurie!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...