A megpróbáltatás óráiban

  „Mert Ő mondja: Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja.” (2Kor 6,2)

  „Kétségkívül hiszünk benne, hogy Krisztus hamar eljön. Nem mendemonda ez, hanem valóság. Abban sem kételkedünk, és évekkel ezelőtt sem kételkedtünk, hogy azok a tanítások, amelyeket vallunk, a korunknak szóló isteni igazságok. Az sem kétséges, hogy egyre közeledünk az ítélethez. Arra készülünk, hogy Jézussal találkozzunk, aki a szent angyalok seregével jelenik majd meg az ég felhőiben, s a hűségeseket és igazakat halhatatlansággal ajándékozza meg. Nem azért jön, hogy megtisztítson a bűneinktől, eltávolítsa jellemünkből a hiányosságokat, meggyógyítsa vérmérsékletünk és természetünk súlyos betegségeit – mindezt azelőtt végzi el, mielőtt visszatérne a Földre, ha kérjük és engedjük, hogy elvégezze bennünk. Amikor az Úr eljön, a szentek csak még szentebbek lesznek. Akik tisztán tartották meg testüket és lelküket, megszentelten és ártatlanul, azok elnyerik majd a halhatatlanságot.

  De akik igazságtalanul cselekszenek, akik szentségtelenek és nem tiszta a szívük, azok örökre szentségtelenek maradnak. Akkor már senki sem szünteti meg a hiányosságaikat, senki nem ad nekik szent jellemet.  Akkor már nem fáradozik értük a mindenható Isten, nem folytatja megtisztító munkáját, hogy eltávolítsa bűneiket és romlottságukat. Mindennek most kell megtörténnie, a próbaidő óráiban. Most kell elvégezni értünk ezt a munkát.

  Ha elfogadjuk Isten igazságát, s ereje érint minket, elvégzi értünk, bennünk a kellő átalakítást, hogy erkölcsileg megváltozva beléphessünk a dicsőség országába, a mennyei angyalok társaságába. Most, most élünk Isten műhelyében. Sokan származunk meglehetősen durva kövek bányájából. Mégis, amikor megragadjuk Isten igazságát, ez az igazság hatni fog ránk. Fölemel minket, és eltávolít belőlünk minden tökéletlenséget és bűnt, bármilyen természetű legyen is az. Így készít fel rá, hogy szépségében lássuk meg a visszatérő Krisztust, s végül a dicsőség országában csatlakozzunk a tiszta és szent angyalokhoz. Ennek a folyamatnak idelenn kell végbemennie; itt kell alkalmassá válnia testünknek és lelkivilágunknak a halhatatlanságra.” (Bizonyságtételek II., 355–356. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...

  Jákób küzdelmének éjszakája

  „És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is,...

  A hét utolsó csapás kezdete

  „És hallottam nagy szózatot a templomból, amely mondta a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek...

  Angyalok vigyázzák a Földet

  „Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg...

  Publicate astăzi

  Spitalul numărul 9

  Există și o formă foarte pozitivă de nebunie – nebunia pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Apostolul Pavel prefera ca oamenii să îl considere nebun când vorbea despre Mântuitorul lui, dar să știe că, în ochii lui Dumnezeu, el este văzut ca un slujitor înțelept și dedicat în totalitate.

  Discuția de la prânz

  Isus este la fiecare masă cu tine. El cântă cu vocea și la instrumente; El folosește pe oricine. Calitățile sonice ale vocii și ale pianului vor atrage bărbați și femei să Îl cunoască pe Împăratul nostru care Se întoarce curând.

  Lefteră, dar fericită

  Dumnezeu ne dăduse o dovadă indiscutabilă a grijii Sale. Trebuie să ne aducem aminte că, atât în vremuri bune, cât şi în vremuri grele, Dumnezeu este întotdeauna de partea noastră. Să îi recunoaştem bunătatea şi să-L lăudăm cu bucurie!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...