A megpróbáltatás óráiban

  „Mert Ő mondja: Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja.” (2Kor 6,2)

  „Kétségkívül hiszünk benne, hogy Krisztus hamar eljön. Nem mendemonda ez, hanem valóság. Abban sem kételkedünk, és évekkel ezelőtt sem kételkedtünk, hogy azok a tanítások, amelyeket vallunk, a korunknak szóló isteni igazságok. Az sem kétséges, hogy egyre közeledünk az ítélethez. Arra készülünk, hogy Jézussal találkozzunk, aki a szent angyalok seregével jelenik majd meg az ég felhőiben, s a hűségeseket és igazakat halhatatlansággal ajándékozza meg. Nem azért jön, hogy megtisztítson a bűneinktől, eltávolítsa jellemünkből a hiányosságokat, meggyógyítsa vérmérsékletünk és természetünk súlyos betegségeit – mindezt azelőtt végzi el, mielőtt visszatérne a Földre, ha kérjük és engedjük, hogy elvégezze bennünk. Amikor az Úr eljön, a szentek csak még szentebbek lesznek. Akik tisztán tartották meg testüket és lelküket, megszentelten és ártatlanul, azok elnyerik majd a halhatatlanságot.

  De akik igazságtalanul cselekszenek, akik szentségtelenek és nem tiszta a szívük, azok örökre szentségtelenek maradnak. Akkor már senki sem szünteti meg a hiányosságaikat, senki nem ad nekik szent jellemet.  Akkor már nem fáradozik értük a mindenható Isten, nem folytatja megtisztító munkáját, hogy eltávolítsa bűneiket és romlottságukat. Mindennek most kell megtörténnie, a próbaidő óráiban. Most kell elvégezni értünk ezt a munkát.

  Ha elfogadjuk Isten igazságát, s ereje érint minket, elvégzi értünk, bennünk a kellő átalakítást, hogy erkölcsileg megváltozva beléphessünk a dicsőség országába, a mennyei angyalok társaságába. Most, most élünk Isten műhelyében. Sokan származunk meglehetősen durva kövek bányájából. Mégis, amikor megragadjuk Isten igazságát, ez az igazság hatni fog ránk. Fölemel minket, és eltávolít belőlünk minden tökéletlenséget és bűnt, bármilyen természetű legyen is az. Így készít fel rá, hogy szépségében lássuk meg a visszatérő Krisztust, s végül a dicsőség országában csatlakozzunk a tiszta és szent angyalokhoz. Ennek a folyamatnak idelenn kell végbemennie; itt kell alkalmassá válnia testünknek és lelkivilágunknak a halhatatlanságra.” (Bizonyságtételek II., 355–356. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Az igazság mellvasa

  „Felöltözvén az igazság mellvasába... ” (Ef 6:14)Fel kell öltenünk minden egyes harci eszközt, s utána...

  Publicate astăzi

  Robul lui Dumnezeu

  Odată ce ești convins că Dumnezeu te iubește și că îți vrea binele, atunci nu ți se mai pare deloc nebunesc sau greu să Îl iubești la rândul tău.

  Cât de aproape este sfârșitul?

  Nimeni nu cunoaște exact răspunsul la întrebarea: „Cât de aproape este sfârșitul?” Totuși, David, vorbind cu Dumnezeu, ne lasă o mângâiere și o reasigurare: „Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta” (Psalmii 119:114).

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Supărat pe instructor

  ”Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?” Iona 4:4Fusese o seară ploioasă în...