Krisztus által boldogok lehetünk

  „Akik nem dicsekszünk mértéktelenül mások munkájával, de reméljük, hogy hitetek megnőttével nagyokká leszünk köztetek a mi mérőzsinórunk szerint bőségesen.” (2Kor 10,15)

  „Ne közelítsetek Sátán területéhez! Ne hagyjátok, hogy elterelje gondolataitokat az Istennel kötött szövetségről! Krisztus által boldogok lehettek. Gondolataitokat Isten akaratának vessétek alá, érzelmeiteket pedig az értelem és hit fegyelmének. Nem azért kaptatok képzeletet, hogy zabolátlanul, féktelenül szabadjára engedjétek. Ha helytelenül gondolkodtok, helytelenül is éreztek – pedig ebből a kettőből épül fel erkölcsi jellemetek… Ha engedtek rossz benyomásaitoknak, ha megtűritek, hogy gondolataitok a gyanakvás, a panaszkodás és kételkedés pályáin fussanak, akkor a legboldogtalanabb halandók között találjátok magatokat, s életetek is kudarcot vall.

  Kedves F. nővérem, beteges a képzeleted. Gyalázatot hozol Istenre, mert hagyod, hogy teljesen az érzelmeid uralják értelmedet és véleményedet. Pedig erős akaratod van, azonban gondolataid rossz irányba befolyásolják testi működésedet, megzavarják a vérkeringésedet, és bizonyos szervekben vértolulást idéznek elő. Egészségedet áldozod fel az érzéseid kedvéért. Hibázol, s ez, ha nem helyesbíted, végül nemcsak saját boldogságodat teszi tönkre. Határozottan ártalmára vagy családod tagjainak is. Különösen édesanyádnak, aki egyébként is zaklatott és érzékeny. Ha valamelyik gyermeke szenved, megzavarodik. Lelki egyensúlya felborul gyakori dührohamaid miatt, amelyeket kénytelen végignézni. Nyomasztó boldogtalanságot árasztasz körülötted mindenkire. Pedig meg tudod zabolázni a képzeletedet, s úrrá tudsz lenni a dührohamokon. Van akaraterőd, hívd azt segítségül! De sajnos nem így teszel, hamar engeded, hogy túlfeszült képzeleted uralja az értelmedet. S ezzel megszomorítod Isten Lelkét. Ha képtelen volnál uralkodni magadon, nem lenne bűnöd, de vétkezel, amikor így engedelmeskedsz Sátánnak. Ahelyett, hogy Isten ellen mozgósítod, szenteld meg az akaratodat, fékezd az indulataidat! 

  Az ember a szomorúság, a bizonytalanság és a gondok világában él. Itt kell vizsgáznia és kiállnia a próbákat, mint régen Ádámnak és Évának, hogy igaz jellemet fejleszthessen, s összhangot teremtsen a viszály és zűrzavar közepette. Sok tennivaló vár ránk, amelyek elengedhetetlenek a magunk és mások boldogságához. És sok minden van, aminek már most örülhetünk. Krisztus által Istennel kerülünk összeköttetésbe. Könyörületessége szüntelenül kötelezettséget ró ránk: mivel tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk irgalmára, meg kell becsülnünk legkisebbnek látszó jótéteményét is.” (Bizonyságtételek V., 310–311. o., magyar kiadás: 225–227. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...

  Jákób küzdelmének éjszakája

  „És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is,...

  A hét utolsó csapás kezdete

  „És hallottam nagy szózatot a templomból, amely mondta a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek...

  Angyalok vigyázzák a Földet

  „Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg...

  Publicate astăzi

  Spitalul numărul 9

  Există și o formă foarte pozitivă de nebunie – nebunia pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Apostolul Pavel prefera ca oamenii să îl considere nebun când vorbea despre Mântuitorul lui, dar să știe că, în ochii lui Dumnezeu, el este văzut ca un slujitor înțelept și dedicat în totalitate.

  Discuția de la prânz

  Isus este la fiecare masă cu tine. El cântă cu vocea și la instrumente; El folosește pe oricine. Calitățile sonice ale vocii și ale pianului vor atrage bărbați și femei să Îl cunoască pe Împăratul nostru care Se întoarce curând.

  Lefteră, dar fericită

  Dumnezeu ne dăduse o dovadă indiscutabilă a grijii Sale. Trebuie să ne aducem aminte că, atât în vremuri bune, cât şi în vremuri grele, Dumnezeu este întotdeauna de partea noastră. Să îi recunoaştem bunătatea şi să-L lăudăm cu bucurie!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...