Krisztus által boldogok lehetünk

  „Akik nem dicsekszünk mértéktelenül mások munkájával, de reméljük, hogy hitetek megnőttével nagyokká leszünk köztetek a mi mérőzsinórunk szerint bőségesen.” (2Kor 10,15)

  „Ne közelítsetek Sátán területéhez! Ne hagyjátok, hogy elterelje gondolataitokat az Istennel kötött szövetségről! Krisztus által boldogok lehettek. Gondolataitokat Isten akaratának vessétek alá, érzelmeiteket pedig az értelem és hit fegyelmének. Nem azért kaptatok képzeletet, hogy zabolátlanul, féktelenül szabadjára engedjétek. Ha helytelenül gondolkodtok, helytelenül is éreztek – pedig ebből a kettőből épül fel erkölcsi jellemetek… Ha engedtek rossz benyomásaitoknak, ha megtűritek, hogy gondolataitok a gyanakvás, a panaszkodás és kételkedés pályáin fussanak, akkor a legboldogtalanabb halandók között találjátok magatokat, s életetek is kudarcot vall.

  Kedves F. nővérem, beteges a képzeleted. Gyalázatot hozol Istenre, mert hagyod, hogy teljesen az érzelmeid uralják értelmedet és véleményedet. Pedig erős akaratod van, azonban gondolataid rossz irányba befolyásolják testi működésedet, megzavarják a vérkeringésedet, és bizonyos szervekben vértolulást idéznek elő. Egészségedet áldozod fel az érzéseid kedvéért. Hibázol, s ez, ha nem helyesbíted, végül nemcsak saját boldogságodat teszi tönkre. Határozottan ártalmára vagy családod tagjainak is. Különösen édesanyádnak, aki egyébként is zaklatott és érzékeny. Ha valamelyik gyermeke szenved, megzavarodik. Lelki egyensúlya felborul gyakori dührohamaid miatt, amelyeket kénytelen végignézni. Nyomasztó boldogtalanságot árasztasz körülötted mindenkire. Pedig meg tudod zabolázni a képzeletedet, s úrrá tudsz lenni a dührohamokon. Van akaraterőd, hívd azt segítségül! De sajnos nem így teszel, hamar engeded, hogy túlfeszült képzeleted uralja az értelmedet. S ezzel megszomorítod Isten Lelkét. Ha képtelen volnál uralkodni magadon, nem lenne bűnöd, de vétkezel, amikor így engedelmeskedsz Sátánnak. Ahelyett, hogy Isten ellen mozgósítod, szenteld meg az akaratodat, fékezd az indulataidat! 

  Az ember a szomorúság, a bizonytalanság és a gondok világában él. Itt kell vizsgáznia és kiállnia a próbákat, mint régen Ádámnak és Évának, hogy igaz jellemet fejleszthessen, s összhangot teremtsen a viszály és zűrzavar közepette. Sok tennivaló vár ránk, amelyek elengedhetetlenek a magunk és mások boldogságához. És sok minden van, aminek már most örülhetünk. Krisztus által Istennel kerülünk összeköttetésbe. Könyörületessége szüntelenül kötelezettséget ró ránk: mivel tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk irgalmára, meg kell becsülnünk legkisebbnek látszó jótéteményét is.” (Bizonyságtételek V., 310–311. o., magyar kiadás: 225–227. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Az igazság mellvasa

  „Felöltözvén az igazság mellvasába... ” (Ef 6:14)Fel kell öltenünk minden egyes harci eszközt, s utána...

  Publicate astăzi

  Robul lui Dumnezeu

  Odată ce ești convins că Dumnezeu te iubește și că îți vrea binele, atunci nu ți se mai pare deloc nebunesc sau greu să Îl iubești la rândul tău.

  Cât de aproape este sfârșitul?

  Nimeni nu cunoaște exact răspunsul la întrebarea: „Cât de aproape este sfârșitul?” Totuși, David, vorbind cu Dumnezeu, ne lasă o mângâiere și o reasigurare: „Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta” (Psalmii 119:114).

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Supărat pe instructor

  ”Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?” Iona 4:4Fusese o seară ploioasă în...