Articolul precedentIncomparabilul Isus
  Articolul următorJames White (1821–1881)

  Krisztus a mi segítőnk és szabadítónk

  „Mert miképpen egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.” (Róm 5,19)

  „Mivel az elbukott ember saját erejével nem tudott győzni Sátán ellen, Krisztus eljött a menny királyi udvarából, hogy az emberi és isteni erőt egyesítve segítsen rajtunk. Krisztus tudta, hogy Ádám hatalmas kiváltságai révén ellenállhatott volna Sátán kísértéseinek az Édenben, és győzhetett volna a gonosz felett. Azt is tudta, hogy az Édenkerten kívül nem volt lehetséges az ember számára, hogy saját erőből elutasítsa Sátán kísértéseit, mivel a bűneset elválasztotta őt Isten világosságától és szeretetétől. Hogy reményt hozzonaz életünkbe, és megmentsen a teljes romlástól, Krisztus megalázta magát és felvette az emberi természetet, hogy isteni erejét emberi erővel egyesítve saját szintünkön érhessen el bennünket. Az elbukott emberek számára megszerzi azt az erőt, amelyhez saját maguktól nem juthatnának hozzá, s így az Ő nevében győzni tudnak Sátán kísértései fölött.

  Ádám és Éva igen kedvező körülményeknek örvendhetett a mennyben. Kiváltságuk volt, hogy Istennel és az angyalokkal beszélhessenek. A bűn kárhoztatása nélkül éltek. Isten és az angyalok világossága vette őket körül, Teremtőjük tanította őket. Mindezek ellenére elbuktak a ravasz ellenség hatalma és kísértései alatt. Az elbukott embert nem veszik körül Ádám és Éva édeni körülményei. Négyezer év óta az emberiség egyre távolabb került Istentől, ezért kísértései felismeréséhez, megértéséhez és legyőzéséhez szükséges bölcsessége és ereje fokozatosan gyengült, míg Sátán diadalmas uralomra tett szert a Földön. Az étvágy és a szenvedély, a világ és a hivalkodás szeretete a gonoszság gyökerei. Ezekből sarjadt mindenféle bűn, erőszak és romlás.” (Selected Messages II., 279–280. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 261–262. o.)

  „Életünk összekuszálódhat, de amint alávetjük magunkat a bölcs Mesternek, Ő olyanná alakíthatja  életünket és jellemünket, amely majd az Ő dicsőségét szolgálja. Azt az embert pedig, akinek jelleme Krisztus dicsőségét, jellemét mutatja be, befogadják Isten országába.” ( Jézus élete, 331. o., magyar kiadás: 282. o.) „Mindenki, aki hit által engedelmeskedik Isten parancsolatainak, eléri a bűntelenségnek azt az állapotát, amelyben Ádám élt bűnbeesése előtt.” (Signs of the Times, 1902. július 23.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...