Articolul precedentEști a Lui de două ori
  Articolul următorUriah Smith (1832–1903)

  Együttműködve Istennel

  „Aki titeket a bűntől megőrizhet, és az Ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, nagy örömmel…” (Júd 24)

  „Krisztus engedelmes volt a törvény minden kívánalma iránt… Tökéletes engedelmessége által lehetővé tette minden ember számára, hogy engedelmeskedjék Isten parancsainak. Amikor alárendeljük magunkat Krisztusnak, a szív egyesül az Ő szívével, az akarat beleolvad akaratába, az értelem eggyé válik Jézus gondolkodásmódjával, a gondolatokat Ő irányítja, az Ő életét éljük.

  Ez jelenti felöltözni Krisztus életszentségének ruháiba. Akkor, amint az Úr ránk néz, nem a fügefalevél ruházatot látja, nem a bűn mezítelenségét, hanem saját igaz életének fehér ruháját, amely az Isten törvénye iránti tökéletes engedelmesség.” (Faith I Live By [Hit, amely által élek], 113. o.)

  „A megváltás terve által Isten biztosította a lehetőséget minden bűnös jellemvonás és minden kísértés legyőzésére, bármilyen erősek is azok.” (Selected Messages I., 82. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból I., 75. o.)

  „A legerősebb kísértés sem mentség a bűnre. Bármilyen nagy nyomás nehezedik a lélekre, a vétkezés saját cselekedetünk. Nincs sem földi, sem ördögi hatalom, amely bárkit bűnre tudna kényszeríteni. Az akarat egyezik bele, a szív enged, másként a szenvedély nem képes bűnre bírni az értelmet, és a romlottság sem képes diadalmaskodni az igazságosság felett.” (Signs of the Times, 1913. április 15.)

  „Ha Immanuel vérfoltos zászlaja alá állsz, sohasem kell engedned a kísértésnek, mert az lesz melletted, aki képes megtartani téged az elbukástól.” (Our High Calling [Magasztos elhívásunk], 19. o.)

  „Egyetlen bűnös jellemtulajdonságot sem leszünk kénytelenek megtartani… (Eféz 2,1–6). Amint az isteni természetben részesülünk, a rosszra való öröklött és felvett hajlamokat az Úr eltávolítja jellemünkből, erőt és hatalmat ad a jóra. Ha mindenkor az isteni tanítótól tanulunk, naponta az Ő természetében részesülve együttműködünk Istennel a sátáni kísértések legyőzésében. Isten munkálkodik, és az ember is munkálkodik, hogy egy lehessen Krisztussal, amint Krisztus is egy az Atyával. Akkor majd Krisztussal együtt lehetünk a mennyei helyeken. Gondolataink békésen és biztonsággal nyugodnakmeg Jézusban.” (HNA Biblia-kommentár VII., 943. o., „A Te Igéd igazság”, 226. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....