Articolul precedentÎncrederea
  Articolul următorAnnie Smith (1828–1855)

  A keresztény tökéletesség

  „Aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhet, feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mibennünk munkálkodó erő szerint.” (Eféz 3,20)

  „Ha Isten lesz az erősségetek, akkor a legcsüggesztőbb körülmények között is elérhetitek a keresztény tökéletesség olyan mértékét, amelyet alig tartotok lehetségesnek. Emelkedetté lehet a gondolkodásotok, nemes céljaitok lehetnek, világosan láthatjátok az igazságot, és a tetteitek valódi jó szándékon alapulnak majd, felülemelkedve a közönséges, rút indítékokon.

  Mind a tiszta gondolatokra, mind a tiszta cselekedetekre szükségetek lesz, ha el akarjátok érni a jellem tökéletességét. Míg a világgal érintkeztek, legyetek óvatosak, hogy ne az emberek elismerésére törekedjetek, ne az ő véleményük legyen irányadó számotokra. Ne a világ elvárásai szerint éljetek!

  Járjatok óvatosan, ha biztonságban akartok élni, ápoljátok az alázatosságot, és tehetetlen lelketeket bízzátok Krisztusra. Isten emberei lehetnétek a szó valamennyi értelmében. A zűrzavar és a kísértések között, a világi sokaság közepette is tökéletesen megtarthatjátok lelketek független nyugalmát.

  Ha naponta közösségben éltek Istennel, akkor megtanuljátok az Ő szemével látni az embereket, és kötelezettségetek, hogy áldására legyetek a szenvedő emberiségnek, készséges válaszra talál bennetek. Nem vagytok a magatokéi: Uratok szent igényt tart legfőbb szeretetetekre, életetek legmagasztosabb szolgálatára. Joga van az Ő tisztességére és dicsőségére felhasználni titeket, testeteket és gondolkodásotokat, képességetek legvégső határáig. Bármilyen kereszt hordozását is várja el tőletek, bármilyen fáradozást vagy szenvedést jelent az Ő parancsolatai szerint élni, zúgolódás nélkül el kell fogadnotok.

  Sokan élnek Isten és reménység nélkül a világban. Bűnösek, romlottak, züllöttek; Sátán csapdái miatt rabszolgaságban sínylődnek. De ők azok, akiknek a megváltásáért Krisztus lejött a mennyből. Szánja és szereti őket, fáradhatatlanul munkálkodik értük, hiszen a romlás szélén állnak. Gyötrő kívánságaik, szertelen szenvedélyeik, indulataik, lelkiismeretük kárhoztatásai miatt szenvednek. A szó minden értelmében véve nyomorultak, mert már-már elveszítik az itteni életet, és nincs kilátásuk az eljövendő életre sem.” (Bizonyságtételek IV., 567–568. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....