Articolul precedentObservatorul
  Articolul următorJohn N. Andrews (1829–1883)

  „Akik az Ő nevében hisznek”

  „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” (Mát 5,48)

  „Üdvözítőnk mindent tudott a természetünkről, mégis ezt mondja minden embernek: »Legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok tökéletes. « Amint Isten tökéletes saját közegében, úgy az embernek is tökéletesnek kell lennie a magáéban. Akik elfogadják Krisztust, azok számára ezek a szavak tele vannak reménységgel: »Valakik befogadják Őt, hatalmat kapnak arra, hogy Isten fi aivá legyenek, azok, akik az Ő nevében hisznek.« Ezek a szavak kijelentik, hogy nem szabad beérnünk kevesebbel, mint a legnemesebb jellemmel, az isteni hasonlóságra átformálódott lelkivilággal. Amikor ilyen a jellemünk, az élet, a hit, a vallás tisztasága példa lesz mások számára is.” (Medical Ministry [Egészségügyi szolgálat], 112–113. o.)

  „Csalódni fognak azok, akik határozott igyekezet nélkül várnak valamiféle varázslatos jellemváltozásra. Amíg Jézusra tekintünk, nincs okunk a félelemre és a kételkedésre, hiszen Ő képes megváltani mindazokat, akik Hozzá jönnek. Szüntelenül félhetünk viszont attól, hogy régi természetünk újra visszanyeri hatalmát, és az ellenség olyan csapdát állít, amely által ismét foglyul ejthet bennünket. Félelemmel és rettegéssel kell véghezvinnünk megváltásunkat, mert Isten az, aki munkálja bennünk az akarást és a véghezvitelt, jókedvéből. Korlátozott lehetőségeinkhez mérten olyan szentnek kell lennünk saját körünkben, amilyen Isten az Ő körében. Képességeinknek megfelelően be kell mutatnunk az igazságot, a szeretetet és Isten jellemének kiválóságát. Ahogyan a viasz felveszi a pecsét lenyomatát, úgy kell az embernek is felvennie Isten Lelkének képét, és megtartania Krisztushoz való hasonlóságát.

  Lelki szépségünknek naponta növekednie kell. Igyekezetünkben, hogy az isteni mintát kövessük, gyakran el fogunk bukni. Gyengeségeink és hibáink miatt sokszor kell még sírnunk Jézus Krisztus lábainál. De nem kell elbátortalanodnunk! Imádkozzunk még lelkesebben, higgyünk még teljesebben, és próbáljunk meg újra, immár nagyobb állhatatossággal, felnövekedni az Úr hasonlóságára. Ne saját erőnkben, hanem Megváltónk erejében bízzunk! Dicsérjük Istent, aki a mi Istenünk és ékességünk.” (Selected Messages I., 336–337. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból I., 309–310. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...