Articolul precedentSpune-le și tu
  Articolul următorGoodloe H. Bell (1832–1899)

  Becsületesség az indítékokban és a cselekvés során

  „Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.” (Eféz 4,32)

  „Mindig ragaszkodnunk kell a helyes elvekhez, mindig ápolnunk kell a becsületességet. A becsület nem marad meg ott, ahol megtűrik a helyezkedést, ravaszkodást. Ez a kettő sohasem juthat egyezségre, hiszen az egyik Istentől, a másik Baáltól való. A Mester elvárja szolgáitól, hogy legyenek becsületesek indítékaikban, és legyenek becsületesek a cselekvés terén is… Akik a becsületet választják társuknak, azok minden tettükben azt fogják érvényesíteni. Sokak számára kellemetlenek az ilyen emberek, mégis ők a kedvesek Isten szemében.

  Sátán mindenhová be akar furakodni. A legjobb barátok közé is betolakszik. Azokra az emberekre, akik a viszály magját vetik és civakodást idéznek elő, a menny úgy tekint, mint Sátán legeredményesebb szolgáira. De az az ember, akit megsebeznek, sokkal kevésbé veszélyes helyzetben van, mint ha hízelegnének neki, vagy néhány sikeresnek tűnő erőfeszítéséért dicsérgetik. Az álbarátok dicsérete veszedelmesebb, mint a gyalázkodás.

  Aki felmagasztalja önmagát, az a legkiválóbb munkájáról is letörli a ragyogást. Az igazán nemes jellem nem alacsonyodik le, hogy rossz néven vegye ellenségei hamis vádjait: minden hazug szó lepereg róla, mert a rossz szavak csak megerősítik, amit nem tudnak ledönteni. Az Úr azt akarja, hogy népe Vele egyesüljön, a türelem és a szeretet Istenével. Valamennyien testesítsük meg életünkben Krisztus szeretetét. Senki ne merészeljen lekicsinyelni másokat, mert az ilyesmi nem más, mint önteltség. Soha ne szóljatok becsmérlően senkiről, mert Isten szemében nagy lehet az illető, míg azokat, akik nagynak érzik magukat, Isten kevésre becsülheti szívük romlottsága miatt. Egyedüli biztonságunk, ha megalázzuk magunkat a kereszt lábánál, ha jelentéktelenek vagyunk a saját szemünkben, ha Istenbe vetjük bizalmunkat, mert csak Neki van hatalma, hogy naggyá tegyen minket.

  Mindenki józan eszére és képességeire szükség van. Minden ember munkája elég fontos ahhoz, hogy gondosan és hűségesen végezze el. Egyetlen ember képtelen elvégezni mindenki munkáját.  Mindenkinek megvan a maga helye és külön feladata. Értsük meg: ahogyan a munkánkat végezzük, annak el kell bírnia az ítélet felülvizsgálatát.” (Bizonyságtételek IV., 607–608. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....