Articolul precedentSă crești – asta e menirea ta!
  Articolul următorCălugărul pungaș

  Az egész ember megszentelődése

  „Megújuljatok pedig a ti elmétek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.” (Eféz 4,23–24)

  „Az igazságnak az egész embert meg kell szentelnie: gondolkodását, szellemi képességeit, szívét, erejét. Életerőit nem pazarolhatja érzéki tettekre, ezeket le kell győznie, másként azok győzik le őt. A gondolatoknak meg kell tisztulniuk. Mivé válhattak volna emberek, ha megértik, hogy a testükkel való bánásmódjuk elválaszthatatlanul összefügg a gondolkodás és a szív életerejével és tisztaságával!

  A keresztény eljut a megszentelődést hozó tapasztalatra. A bűntudat egyetlen szégyenfoltja nélkül a lelkiismeretén, a romlottság egyetlen szennyfoltja nélkül a lelkén. Isten törvényének lelki jellegét, korlátozó elveivel együtt, befogadja életébe. Az Üdvözítő iránti tökéletes szeretet izzása eltávolítja az akadályokat, melyeket Sátán állít az emberi lélek és Isten közé. Isten akarata az ember akaratává válik, így akaratunk tiszta, emelkedett, kifi nomult, megszentelt lesz. Az ilyen ember arca a menny fényét tükrözi, teste a Szentlélek alkalmas temploma. Jellemét szentség ékesíti, Isten érintkezni tud vele, mert lelke Istennel áll összhangban.

  Isten szeretné megértetni velünk, hogy joga van az értelmünkhöz, lelkünkhöz, testünkhöz és lelkületünkhöz – mindenhez, amink van. Övé vagyunk a teremtés és a megváltás által. Mint Alkotónk, teljes szolgálatunkra tart igényt. Mint Üdvözítőnk, tulajdonjogán felül a szeretetünkre is igényt tarthat, mindent felülmúló szeretetünkre. Ezeknek az igénynek kell eleget tennünk életünk minden percében… Testünk, lelkünk, életünk az Övé, nem csupán mert az Úr ingyen ajándékai, hanem mert szüntelenül ellátja javaival, áldásaival, mert erőt ad képességeink használatára.

  »Valakik befogadják Őt, hatalmat kapnak arra, hogy Isten fiaivá legyenek, azok, akik az Ő nevében hisznek.« (Ján 1,12) …Isten fi ai Krisztust fogják képviselni jellemükkel. Cselekedeteiket Jézus  gyöngédsége, együttérzése, szeretete és tisztasága teszi kedvessé. S minél teljesebben engedjük át értelmünket és testünket a Szentléleknek, áldozatunk annál jobb illatú lesz.” (HNA Biblia-kommentár VII., 909. o., „A Te Igéd igazság”, 205. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Publicate astăzi

  Picaj

  Abuzezi de darul lui Dumnezeu de fiecare dată când lași pe oricine altcineva sau orice altceva în afară de Dumnezeu să te controleze.

  Un ucenic al lui Isus

  Matei a luat hotărârea pentru el, dar ce vom face noi când Isus ne atinge inima cu dragostea și mila Sa și spune: „Urmează-Mă”?

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Rugaciunea

  ”Rugați-vă neîncetat” 1 Tesaloniceni 5. 17Rugăciunea este ca escaladatul munților. Munții... masivi, impunători, frumoși. În vechime,...