Articolul precedentOptimile de finală
  Articolul următor(Dez)legare

  Látszólagos és valódi megszentelődés

  „Aki ezt mondja: »Ismerem Őt«, és az Ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az Ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy Őbenne vagyunk.” (1Ján 2,4–5)

  „A vallásos világban most előtérbe kerül a megszentelődés kérdése, de az önfelmagasztalás lelkületével és Isten törvényének mellőzésével, amelyek jelzik, hogy mennyire idegen a Bibliától. Támogatói azt tanítják, hogy a megszentelődés egy pillanat műve, mellyel egyedül hit által tökéletes szentségre tehetnek szert. »Csak higgy, és tiéd az áldás« – mondják. Azt feltételezik, hogy az elfogadó részéről semmiféle további erőfeszítésre nincs szükség. Ugyanakkor tagadják Isten törvényének tekintélyét, és azt hajtogatják, hogy megszabadultak a parancsolatok megtartásának kötelezettségétől. De lehetséges-e, hogy emberek szentek legyenek Isten akaratával és jellemével megegyezésben, anélkül, hogy összhangba kerülnének azokkal az elvekkel, amelyek Isten természetének és akaratának kifejeződései?

  A könnyű vallás utáni vágy, amely nem igényel küzdést, önmegtagadást, sem elszakadást a világ szokásaitól, tette népszerű tanítássá a hit, az »egyedül a hit« tantételét – de mit mond Isten szava? »Mi a haszna, atyámfi ai, havalaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?« (Jak 2,20)

  Isten a Bibliában a cselekedetek nélküli hit e megejtő tantétele ellen foglal állást. Az nem hit, amely anélkül igényli a menny jóindulatát, hogy eleget tenne a feltételeknek, amelyek nyomán az irgalom adományozható. A valódi hit az Írások ígéretein és rendelkezésein alapul. Senki ne csalja meg magát azzal az elképzeléssel, hogy megszentelődhet, miközben szándékosan ellenszegül Isten kívánalmainak. Egy ismert bűn elkövetése elhallgattatja a Lélek tanúságtevő hangját, és elválasztja a lelket Istentől. »Aki ezt mondja: Ismerem Őt, és az Ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az Ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy Őbenne vagyunk.« (1Ján 2,4–5)” (Revival and Beyond [Megújulás, és ami azon túl következik], 15–17. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....