Articolul precedentNonconformism sfânt
  Articolul următorPrilej de schimbare

  Sohasem kérkedhetünk

  „Akkor mondtam: Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom: hisz a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim!” (Ésa 6,5)

  „Akik tapasztalatból ismerik a bibliai megszentelődést, alázatos lelkületet tanúsítanak majd. Mint Mózesnek, nekik is világos meggyőződésük van aszentség félelmetes fenségéről, és látják saját értéktelenségüket a Végtelen Hatalom tisztaságával és tökéletességével ellentétben.

  Dániel az igazi megszentelődés példája volt. Hosszú életét az Istenért végzett nemes szolgálatban töltötte. »Kedves férfi ú« volt a menny szemében (Dán 10,11). De ahelyett, hogy tisztának és szentnek tartotta volna magát, ez a megbecsült próféta azonosult Izráel igazán bűnös voltával, amint Isten előtt esedezett népe érdekében: »Mert nem a mi igazságunkban, hanem a Te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük eléd a mi esedezésünket… Vétkeztünk, gonoszul cselekedtünk… És még szóltam és imádkoztam, s vallást tettem az én bűnömről és az én népemnek, az Izráelnek bűnéről…« (Dán 9,18. 15. 20)

  Amikor Jób hallotta az Úr hangját a forgószélből, így kiáltott: »Hibáztatom magam, és bánkódom a porban és a hamuban!« (Jób 42,6) Így volt ez akkor is, amikor Ésaiás látta az Úr dicsőségét, és hallotta, amint a kérubok kiáltották: »Szent, szent, szent a Seregek Ura!« – Ésaiás ekkor ezt mondta: »Jaj nékem, elvesztem!« (Ésa 6,3. 5) Miután Pál elragadtatott a mennybe, és hallott »kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie «, azt mondja önmagáról, hogy ő minden szentek közül a legeslegkisebb (2Kor 12,2–4; Eféz 3,8). Így volt ez a szeretett tanítvány esetében is, aki szemlélve az Úr dicsőségét, »leesett az angyal lábai elé, mint egy holt« (Jel 1,17).

  Akik a Golgota keresztjének árnyékában járnak, nem magasztalják fel önmagukat, nem tesznek dicsekedő kijelentéseket, miszerint szabadok a bűntől. Érzik, hogy bűnük okozta a haláltusát, amely megtörte Isten Fiának szívét, és ez a gondolat megalázkodáshoz vezeti őket. Akik a legközelebb élnek Jézushoz, azok értik legtisztábban az emberiség esendőségét és bűnös voltát, s egyetlen reményük a megfeszített és feltámadott Üdvözítő érdemében van.” (Revival and Beyond [Megújulás, és ami azon túl következik], 14–15. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....