Articolul precedentFantastic…și totuși, real!
  Articolul următorRisipă de iubire (II)

  Hangozzék fel a figyelmeztetés!

  „Minden útjaidban megismered Őt; akkor Ő igazgatja a te útjaidat.” (Péld 3,6)

  „Minden utunkban megláthatjuk Istent, aki vezeti lépteinket. Forduljunk Igéjéhez alázatos szívvel, kérjünk tanácsot Tőle, és adjuk át neki akaratunkat. Isten nélkül semmit sem cselekedhetünk.

  Legfőbb okunk a szombati nyugalomnap megbecsülésére és védelmezésére, hogy a szombat az a jel, amely megkülönbözteti Isten népét a világtól.

  A világ által semmibe vett parancsolatot Isten népe – éppen a világ magatartása miatt – különösen tiszteli. Amikor a hitetlenek elvetik Isten Igéjét, hűséges Kálebekre van szükség, akik hittel tesznek eleget feladataiknak. Nem kérkednek, és nem ingatja meg őket a rágalmazás. A hitetlen kémek készen álltak Káleb meggyilkolására, aki látta a követ a hamis hírt hozók kezében, de ez sem riasztotta el. Üzenete volt, és azt át is adta. Isten hűséges szolgái ma is ugyanezt a lelkületet tanúsítják.

  A zsoltáros így szól: »Itt az ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a Te törvényedet. Inkább szeretem azért a Te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.” (Zsolt 119,126–127) Amikor az emberek szorosan haladnak Krisztus oldalán, amikor Krisztus lakozik szívükben hit által, akkor Isten parancsolatai iránt érzett szeretetük annak arányában növekszik, amilyen megvetést tanúsít a világ a szent rendelkezésekkel szemben.

  Ekkor írásban és szóban egyaránt az emberek elé kell tárni a szombat igazságát. Amikor megvetik a negyedik parancsolatot és annak megtartóit, a hűségesek látni fogják, hogy eljött az idő: ne rejtsék el, hanem magasztalják fel Jahve törvényét. Ki fogják bontani a zászlót, melyen a harmadik angyal üzenete, Isten parancsolatai és Jézus hite látható.

  A Jézus Krisztus parancsolatait megtartók, az igazság hívei még hallgatásukkal se hagyják jóvá a törvényszegés titkos bűnét. Soha ne szűnjenek meg hangoztatni a fi gyelmeztetést… Ne rejtsük el, ne tagadjuk le, ne álcázzuk az igazságot, hanem valljuk meg és hirdessük bátran!” (Selected Messages II., 369–370. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 350–351. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Az igazság mellvasa

  „Felöltözvén az igazság mellvasába... ” (Ef 6:14)Fel kell öltenünk minden egyes harci eszközt, s utána...

  Az igazlelkűség öve

  „Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel...” (Ef 6:14)A gonoszság ellen egyedül az igazság oltalma nyújthat...

  Az Úr katonái

  „Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket...

  Publicate astăzi

  Cum să rămâi în viață

  Ai murit față de păcat - așa că rămâi mort! Ți-ai luat angajamentul de a-L urma pe Dumnezeu - așa că lucrează la acel angajament! Te-ai hotărât să renunți la rău - rămâi hotărât! Ai hotărât să nu intri în ring - atunci nu intra!

  Alegând viața din belșug

  Sper să învățăm să căutăm fața Lui și să ne încredem în cuvântul Său. El ne oferă viață din belșug – doar dacă Îi cerem. El ne iubește cu o iubire veșnică. Mă rog în fiecare zi să alegem viața trăită cu Dumnezeu.

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Faptul că trăiești, Dumnezeu are un plan cu tine

  „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai...