Az elpecsételés ideje

  „Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, míg nappal van: eljő az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat.” (Ján 9,4)

  „Az elpecsételés ideje igen rövid, és nemsokára lejár. Most van itt az ideje – amíg a négy angyal tartja a négy szelet (Jel 7,1) –, hogy elhívásunkat és kiválasztásunkat biztossá tegyük. (…) Isten rámutatott arra az időszakra, amikor a harmadik angyal üzenete lezárul. 

  Isten ereje pihent meg népén. Befejezték munkájukat, és felkészülten vártak a megkísértés órájára. Elnyerték a késői esőt, az Úr színe elől jövő felüdülést, és az élő bizonyság fölelevenedett. Az utolsó fi gyelmeztető üzenet mindenütt elhangzott, és nagy haragra ingerelte a Föld lakóit, akik nem voltak hajlandók elfogadni.

  Láttam a mennyben munkálkodó angyalokat. Egy angyal, akinek oldalán tintatartó volt, visszatért a Földről, és jelentette Jézusnak, hogy munkáját befejezte, a szenteket megszámlálta és elpecsételte. Ugyanekkor megpillantottam Jézust, amint a Tízparancsolatot tartalmazó frigyszekrény előtt szolgált, s ledobta a tömjénezőt. Fölemelte kezét és fennhangon szólt: »Elvégeztetett. «” (Early Writings [Korai írások], 33., 279. o., Tapasztalatok és látomások, 314. o.)

  „Sokan nem ébrednek rá, milyeneknek kell lenniük, hogy az Úr színe előtt éljenek, Főpap nélkül, a nyomorúság idején. Azoknak, akik elnyerik az élő Isten pecsétjét, és védelmet kapnak a csapások idején, tükrözniük kell Jézus képmását. Láttam, hogy sokan mellőzik az oly szükséges előkészületeket, a felüdülés és a késői eső idejére várnak, amely majd alkalmassá teszi őket, hogy megállhassanak az Úr napján, és jelenlétében éljenek. Ó, milyen sok embert láttam a nyomorúság idején menedék nélkül!

  Amikor Jézus elhagyja a szentélyt, akkor a szentek és igazak továbbra is szentek és igazak lesznek, mert minden bűnüket eltörölték, és elpecsételtettek az élő Isten pecsétjével. De az igazságtalanok és erkölcstelenek azok is maradnak, mert már nem lesz pap a szentélyben, hogy bemutassa áldozataikat, bűnvallomásaikat és imádságaikat az Atya trónja előtt. Amit megtehetünk, hogy megmentsük lelkünket az eljövendő harag viharától, még azelőtt kell megtennünk, hogy Jézus elhagyja a szentek szentjét a mennyei szentélyben.” (Early Writings [Korai írások], 71., 48. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Publicate astăzi

  Picaj

  Abuzezi de darul lui Dumnezeu de fiecare dată când lași pe oricine altcineva sau orice altceva în afară de Dumnezeu să te controleze.

  Un ucenic al lui Isus

  Matei a luat hotărârea pentru el, dar ce vom face noi când Isus ne atinge inima cu dragostea și mila Sa și spune: „Urmează-Mă”?

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Rugaciunea

  ”Rugați-vă neîncetat” 1 Tesaloniceni 5. 17Rugăciunea este ca escaladatul munților. Munții... masivi, impunători, frumoși. În vechime,...