Articolul precedentMai presus de orice ai putea visa
  Articolul următorTăria celor slabi

  Isten pecsétje

  „És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje; és nagy szóval kiáltott a négy angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek. Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit a homlokukon.” (Jel 7,2–3)

  „A világon minden nyugtalan, nagy háborús előkészületek folynak. Nemzet fondorkodik nemzet ellen, és ország ország ellen. Isten nagy napja igen közel van. De bár a nemzetek háborúra és vérontásra gyűjtik seregeiket, az angyaloknak szóló parancs még mindig érvényes: tartsák vissza a szeleket, míg Isten szolgáit el nem pecsételték homlokukon.

  A négy angyal tartja még a szelet, míg Isten szolgáit elpecsételik. Akkor a világ hatalmasságai felsorakoztatják seregeiket az utolsó nagy csatára. Milyen körültekintéssel kell hát felhasználnunk próbaidőnk kevés hátralevő szakaszát!” (HNA Biblia-kommentár VII., 968. o., „A Te Igéd igazság”, 242. o.)

  „Meg kell változniuk azoknak, akik hozzászoktak, hogy szabadjára engedjék gondolataikat… Gondolataink Istenre összpontosuljanak. Most van itt az ideje a legkomolyabb erőfeszítéseknek, hogy legyőzzük az érzéki szív természetes hajlamait.” (Faith I Live By [Hit, amely által élek], 336. o.)

  „Közvetlenül a nyomorúság ideje előtt minden igaz hívő elnyeri Isten pecsétjét. Akkor a négy angyal nem tartja vissza többé a négy szelet. Éhínség, döghalál, harc lesz mindenütt. Nemzet támad nemzet ellen, ország országellen. Az egész világon zűrzavar uralkodik.

  Milyen az élő Isten pecsétje, amelyet népe homlokára helyeznek? Olyan jel ez, amelyet az angyalok látnak, de ember nem tudja elolvasni. A pusztító angyaloknak kell észrevenniük a megváltás jelét. Az értelmes ember felismeria Golgota keresztjének jelét Isten gyermekein. Ők elhagyták az isteni törvény megszegésének bűnét. Menyegzői ruha van rajtuk, és hűségesenengedelmeskednek Isten minden parancsának.” (HNA Biblia-kommentár VII., 968. o., „A Te Igéd igazság”, 242. o.)

  „Az Úr nem bocsát meg azoknak, akik ismerik ugyan az igazságot, de szóval és cselekedettel nem engedelmeskednek parancsainak.” (Faith I Live By [Hit, amely által élek], 336. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....