Articolul precedentVrei să fii liber?
  Articolul următorÎntrebarea corectă

  Jel, amely megkülönbözteti Isten népét

  „Adtam nékik szombatjaimat is, hogy legyenek jegyül köztem és őközöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük.” (Ezék 20,12)

  „Amint a szombat volt a jel, amely megkülönböztette Izráelt, amikor kijött Egyiptomból, hogy a földi Kánaánba jusson, most is ez a jel különbözteti meg Isten népét, amint kijön a világból, hogy belépjen a mennyei nyugalomba. Isten rendelte el a szombatünneplést, amellyel Teremtőnk megőrzi önmaga ismeretét, s megkülönbözteti hűséges alattvalóit és törvényének megszegőit.

  A szombat Jézus Krisztushoz tartozik… Mivel mindeneket Krisztus teremtett, a szombatot is Ő alkotta, s különítette el a teremtés emlékünnepeként. Őrá mutat mint Teremtőre és Megszentelőre. Kijelenti, hogy aki mindent teremtett égen és földön, és aki mindeneket fenntart, Ő az egyház feje, és mi is az Ő hatalma által békülhetünk meg Istennel. Mert Izráelről szólva azt mondta: »És adám nékik szombatjaimat is, hogy legyenek jegyül köztem és őközöttük; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük.« A szombat tehát Krisztus hatalmának jele, hogy megszenteljen, szentté tegyen minket. És mindenkinek adatott, akit Krisztus szentté tesz. Mint az Ő megszentelő hatalmának jelét, a szombatot adta mindenkinek, aki Krisztus által Isten Izráelének részévé lesz…

  A szombat mindenkinek gyönyörűségére szolgál, aki Krisztus teremtői és megváltó hatalmának jeleként fogadja. Krisztust látva benne, örömet találnak megünneplésében. A szombat rámutat a teremtés műveire mint az Ő hatalmának bizonyítékaira. Miközben felidézi az Éden elveszített békéjét, az Üdvözítő által helyreállított békéről, a Megváltó szeretetéről beszél.

  A természetben minden Krisztus meghívását ismétli: »Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.« (Mát 11,28) A szombat az aranykapocs, amely Istent és népét összeköti, egyesíti.” (Faith I Live By [Hit, amely által élek], 33. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Publicate astăzi

  Picaj

  Abuzezi de darul lui Dumnezeu de fiecare dată când lași pe oricine altcineva sau orice altceva în afară de Dumnezeu să te controleze.

  Un ucenic al lui Isus

  Matei a luat hotărârea pentru el, dar ce vom face noi când Isus ne atinge inima cu dragostea și mila Sa și spune: „Urmează-Mă”?

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Rugaciunea

  ”Rugați-vă neîncetat” 1 Tesaloniceni 5. 17Rugăciunea este ca escaladatul munților. Munții... masivi, impunători, frumoși. În vechime,...