Isten védjegye

  „Az én szombatjaimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül énköztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek.” (Ezék 20,20)

  „Az izraeliták a vér jelét tették ajtajukra, jelezve, hogy ők Isten tulajdonai (2Móz 12,21–23). Isten gyermekei a mai korban is viselni fogják az Isten rendelte jelet. Összhangban élnek Isten szent törvényével. Ugyanúgy jel lesz Isten minden gyermekén, mint régen a héberek házainak szemöldökfáján, hogy megőrizzék őket az általános romlástól. Az Úr azt mondja: »Az én szombatjaimat bizony megtartsátok, mert jel az énközöttem és tiköztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek.« (2Móz 31,13)

  A világon mindenki az Úr tulajdona a teremtés és a megváltás révén. Mindenki a saját életéért felel a Bíró előtt. Megadta-e Istennek, ami az Övé? Átadott-e Istennek mindent, ami megvásárolt tulajdonaként az Úré? Akik az Úrénak tekintik magukat, azok az Ő ellenőrzése alatt állnak, és magukra veszik jelét, Isten pecsétjét, amely bizonyítja, hogy a Teremtő különleges tulajdonai. Krisztus igazságossága jár előttük, és az Úr dicsősége követi őket. Az Úr megvéd mindenkit, aki az Ő jelét viseli magán.

  »Azután szólt az Úr Mózesnek, mondván: Te szólj az Izráel fi ainak, mondván: Az én szombatjaimat bizony megtartsátok, mert jel az énközöttem és tiköztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek. Megtartsátok azért a szombatot, mert szent az tinéktek. Aki azt megrontja, halállal lakoljon. Mert valaki munkát végez azon, annak lelke irtassék ki az ő népe közül. Hat napon munkálkodjanak, a hetedik nap pedig a nyugodalomnak szombatja, az Úrnak szentelt nap: valaki szombatnapon munkálkodik, megölettessék. Megtartsák azért az Izráel fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségről nemzetségre, örök szövetségül. Legyen közöttem és az Izráel fi ai között örök jel ez, mert hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszűnt és megnyugodott.« (2Móz 31,12–17)

  Isten elismerése a lehető legértékesebb mindenki számára. Mindenki becses Isten szemében, aki szereti és szolgálja Őt. Isten azt akarja, hogy méltó képviselőiként legyünk megállapodva az igazságban, amint az Jézusban van.” (HNA Biblia-kommentár VII., 768–769., 969. o., „A Te Igéd igazság”, 242. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....