Articolul precedentDe Mână cu Dumnezeu
  Articolul următorExploratorii Îl urmează pe Isus

  A szentély megtisztítása

  „Látám éjszakai látásokban, és ímé az égnek felhőiben mint valami emberfi a jöve; és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék őt.” (Dán 7,13)

  „Mennybemenetele után Üdvözítőnk mint Főpap kezdte el munkáját. Pál azt mondja: »Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk.« (Zsid 9,24) Tizennyolc évszázadon át közbenjárói szolgálata a szentély első részében folyt. Krisztus vére, melyre a bűnbánó bűnösök érdekében hivatkozik, biztosította a megbocsátást, és azt, hogy az Atya elfogadta őket, de bűneik még a feljegyzések könyveiben maradtak.

  Amint az ószövetségi jelképes szolgálat során az év végén volt egy elfedező, engesztelő áldozat, így mielőtt Krisztusnak az emberek megváltásáért végzett műve befejeződik, el kell végezni az elfedező munkát a bűn szentélyből való eltávolításáért. Ez a szolgálat kezdődött el akkor, amikor a 2300 nap véget ért… Főpapunk akkor lépett be a szentek szentjébe, hogy elvégezze ünnepélyes munkájának utolsó szakaszát: megtisztítsa a szenthelyet…

  Főpapunk belépése a szentek szentjébe – a szentély megtisztítása végett – beteljesíti a Dán 8,14-ben felvázolt képet, ahogyan Dán 7,13 is bemutatja; vagy amint Malakiás jövendölése szerint az Úr belép az Ő templomába. Ezek ugyanannak az eseménynek a leírásai, sőt ezt ábrázolja a vőlegény házasságra lépése is, amint Krisztus vázolta a tíz szűzről szóló példázatban, Máté evangéliuma 25. fejezetében.

  A szentély megtisztítása a vizsgálat munkáját is felöleli – azaz az ítéletet. Ezt a munkát Krisztus  visszajövetele előtt kell elvégezni, hogy megválthassa népét, mert amikor eljön, jutalma vele lesz, hogy kinek-kinek a cselekedetei szerint fizessen.
  A végső elszámolás napján állás, rang, vagyon egy hajszálnyival sem változtatja meg senkinek a sorsát. A mindent látó Isten minden embert annak alapján ítél meg, mennyire tiszta, nemes, és mennyire szereti Krisztust.” (Faith I Live By [Hit, amely által élek], 207. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....