Az élők megítélése

  „Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.” (Jel 3,3)

  „Az ítélet részére kijelölt idő – a 2300 nap lezárulása – 1844-ben a vizsgálattal és a bűnök eltörlésével kezdődött. Mindenkinek, aki valaha is felvette magára Krisztus nevét, alapos vizsgálaton kell  keresztülmennie. Az élők és halottak megítéltetnek »azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint« (Jel 20,12).

  A bíró így szólt: »Mindenki hite által igazíttatik meg (nyilváníttatik igaznak), és cselekedetei által ítéltetik meg.« A be nem vallott és el nem hagyott bűnök nem bocsáttatnak meg, nem töröltetnek ki a feljegyzések könyveiből, hanem Isten napján tanúskodni fognak a bűnös ellen…

  Heves csata dúl az emberben, mielőtt valaki behódol a gonosz hajlamoknak, amelyek elsőbbségre, uralomra törekszenek. Az előkészület egyéni munka. Nem csoportosan üdvözülünk: az egyik ember tisztasága és odaadása nem ellensúlyozza e jellemtulajdonságok hiányát a másikban. Ámbár minden nemzet megítéltetik Isten előtt, Ő mégis minden egyes ember életét olyan közelről és olyan alaposan megvizsgálja, mintha rajta kívül nem is lenne más emberi lény a világon. Mindenki próbára lesz téve, s szeplő és folt nélkülinek kell találtatnia.

  Az ítélet most folyik a mennyei szentélyben. Ez a munka már sok éve folyamatban van. Nemsokára – senki sem tudja, milyen hamar – az élők kerülnek sorra. Isten félelmetes jelenlétében lesz átvizsgálva az életünk. Ebben az időben mindennél fontosabb, hogy minden lélek odafi gyeljen az Üdvözítő figyelmeztetésére: »Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.« (Márk 13,33) »Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. « (Jel 3,3)” (Faith I Live By [Hit, amely által élek], 211. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Publicate astăzi

  Picaj

  Abuzezi de darul lui Dumnezeu de fiecare dată când lași pe oricine altcineva sau orice altceva în afară de Dumnezeu să te controleze.

  Un ucenic al lui Isus

  Matei a luat hotărârea pentru el, dar ce vom face noi când Isus ne atinge inima cu dragostea și mila Sa și spune: „Urmează-Mă”?

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Rugaciunea

  ”Rugați-vă neîncetat” 1 Tesaloniceni 5. 17Rugăciunea este ca escaladatul munților. Munții... masivi, impunători, frumoși. În vechime,...