A vizsgálati ítélet

  „Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók, előttük mennek az ítéletre; némelyeket pedig hátul követnek is.” (1Tim 5,24)

  „A vizsgálati ítélet és a bűnök eltörlésének munkáját az Úr második eljövetele előtt kell elvégezni. Mivel a halottak a mennyei könyvekben leírtak alapján lesznek megítélve, nem lehet, hogy az ember bűnei eltöröltessenek, míg az ítéletben Isten meg nem vizsgálja ügyüket… Amikor a vizsgálati ítélet lezárul, Krisztus eljön, és az Ő jutalma vele lesz, hogy megfi zessen kinekkinek a cselekedetei szerint.

  Mindenkit a könyvekben írottak szerint ítél meg Isten, és a cselekedetek szerint jutalmaz. Ez az ítélet nem az ember halálakor történik.

  A jelképes szolgálatban a főpap, miután elvégezte az engesztelést Izráelért, kijött és megáldotta a gyülekezetet; ugyanígy Krisztus is közbenjárói munkája végén »bűn nélkül jelenik meg üdvösségükre«, hogy örök élettel áldja meg várakozó népét. Ahogyan a főpap a bűnök szentélyből való eltávolításakor a bűnbak fejére vallotta őket, Krisztus is úgy helyezi ezeket Sátánra, a bűn szerzőjére. A bűnbakot, amely Izráel bűneit hordozta, lakatlan földre küldték. Ugyanígy majd Sátán is, az akkor kietlen és puszta Földön ezer évig lesz bebörtönözve – hordozva minden bűn terhét, amelyek elkövetésére Isten népét ösztönözte –, s végül elszenvedi a bűn teljes büntetését a tűzben, amely minden gonoszt elpusztít.

  A milliárdok közül, akik a Földön élnek, kevesen menekülnek meg az örök életre, miközben sokan, akik nem tökéletesítették lelküket az igazság iránti engedelmességgel, a második halálra jelöltetnek ki.

  Miközben a bűnbánók bűnei eltávolíttatnak a mennyei szentélyből, Isten népe között megtisztulás, a bűnök elvettetésének különleges munkája megy végbe a Földön.” (Faith I Live By [Hit, amely által élek], 213. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....