Mindenkinek számot kell adnia hitéről

  „Királyok előtt szólok a Te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg.” (Zsolt 119,46)

  „A nagy befejező munkában óriási zavarodottsággal, értetlenséggel találkozunk majd, s nem is tudjuk, hogyan végezzük feladatunkat, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a menny három nagy hatalma munkálkodik, isteni kéz nyugszik a kormánykeréken, és Isten véghezviszi elgondolásait.” (Evangelizálás, 65. o.)

  „Eljön az idő, amikor tömegek elé hurcolnak minket az Ő nevéért, és mindenkinek számot kell adnia hitéről.” (Review and Herald, 1888. december 18.) „A népünk által elfogadott igazság minden tantétele a legműveltebb elmék bírálatát is kiállja; e világ legnagyobbjai is kapcsolatba kerülnek az igazsággal, tehát minden tételünket szigorú vizsgálat tárgyává kell tennünk az Írások alapján. Most még észrevétlenek vagyunk, de ez nem marad mindig így. Elkezdődtek a folyamatok, amelyek a harcvonalba állítanak majd bennünket, és ha a történetírók vagy a világ nagy emberei megsemmisíthetnék az általunk képviselt igazságot, megtennék.” (Evangelizálás, 69. o.)

  „Az Úr Jézus nyelvet és bölcsességet ad tanítványainak, s ellenségeik ezt sem letagadni nem tudják, sem ellenállni nem tudnak neki. Tanulatlanok ajkáról olyan meggyőző erővel és bölcsességgel hangzanak el az igazság igéi, hogy sokakat véleményük megváltoztatására késztetnek, s ezrek térnek meg.

  Miért lehet ilyen hatalma a tanulatlan embernek, amilyennel a művelt nem rendelkezik? Krisztusba vetett hite által az iskolázatlan ember a tiszta, világos igazság légkörébe kerül, miközben a tanult elfordul az igazságtól. A szegény ember Krisztus tanúja. Nem tud történelmi ismereteire vagy bármilyen tudományra hivatkozni, hanem Isten szavából gyűjt erőteljes bizonyítékot. Az igazság, amelyet a Lélek ihletésére szólaltat meg, olyan tiszta és figyelemre méltó, s olyan vitathatatlan erővel párosul, hogy bizonyságtételét nem lehet semmibe venni.” (53. kézirat, 1905)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  A Mennybe jutás feltétele

  „Felele Jézus, és monda néki: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem...

  Publicate astăzi

  Ridică-te și mergi mai departe!

  Nu renunța niciodată la a-L urma pe Hristos pentru că ai căzut. Nu există creștin care să nu se fi împiedicat vreodată. Adevărații creștini sunt cei care se ridică și merg mai departe.

  De ce cântă păsările din colivie

  Poate în colivia acestei lumi este întuneric, dar eu încă am un cântec pe care trebuie să îl cânt și îl voi cânta. Sper ca acest lucru să te inspire fie să îți găsești vocea, fie să o eliberezi.

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  Cine Ești ?

  Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis....