Articolul precedentAsemenea Lor…
  Articolul următorLiber în adevăr

  A hívők tanúságtétele

  „Helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságul ő maguknak és a pogányoknak.” (Máté 10,18)

  „Nincs messze az az idő, amikor Isten népét felszólítják, hogy terjessze bizonyságtételét a világ uralkodói elé. Gyorsan haladunk a nagy válság felé földi történelmünkben… Nincs idő hiábavalóságokra, jelentéktelen dolgokra, nem tehetjük, hogy semmit érő ügyekkel foglalkoztassuk az elménket.

  Királyok, kormányzók és nagy emberek hallanak majd rólatok ellenségeitek beszámolói révén, akik hiteteket és jellemeteket hamisan mutatják be előttük. De azok, akiket igaztalanul vádolnak, alkalmat kapnak, hogy feleljenek a vádakra. A föld nagyjainak nevezett emberek elé tárhatják a világosságot.

  Ha tanulmányoztad a Bibliát, ha kész vagy szelídséggel és félelemmel megadni a választ minden embernek, aki megkérdezett téged a benned élő reménység felől, ellenségeid nem lesznek képesek ellenállni bölcsességednek.

  Most még itt a kedvező alkalom, hogy Isten Igéjének tanulmányozása által elérd a legnagyobb intellektuális erőt. De ha hanyag vagy és nem ásol mélyre az igazság bányáiban, nem leszel kész a válság idejére, amely nemsokára eljön. Bárcsak felismernéd, hogy minden pillanat aranyat ér! Ha az Isten szájából származó minden igével élsz, nem találtatsz majd felkészületlennek.” (Review and Herald, 1892. április 26.)

  „Nem tudod, hova hívnak majd, hogy tanúskodj az igazságról. Sokaknak kell majd törvényszékek elé állni, néhány hívőnek királyok előtt kell megjelennie, tudósok előtt, hogy számot adjanak hitükről. Akik csupán felszínesen értik, ismerik az igazságot, nem lesznek képesek világosan kifejteni az Írásokat, határozott indokokat sorakoztatva fel hitük mellett. Összezavarodnak, és Krisztus munkásainak szégyenkezniük kell majd. Senki ne képzelje, hogy nincs szüksége tanulásra… Nem tudod, mit kívánhat Isten tőled.” (Fundamentals of Christian Education [A keresztény nevelés alapjai], 217. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...