„Készülj Istened elé!”

  „Azért hát ekképpen cselekszem veled, Izráel! Minthogy pedig ekképpen cselekszem veled, készülj Istened elé, oh Izráel!” (Ámós 4,12)

  „Sokakban nem tudatosul, milyeneknek kell lenniük, hogy az Úr színe előtt éljenek, Főpap nélkül, a nyomorúság idején. Azoknak, akik elnyerik az élő Isten pecsétjét, és védelmet kapnak a csapások idején, tükrözniük kell Jézus képmását.” (Early Writings [Korai írások], 71. o.)

  „Ruhájuknak hótisztának kell lennie, jellemüknek »a meghintés vére« által meg kell tisztulnia a bűntől. Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban. Miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a bűnbánó hívők bűneit eltávolítja a mennyei templomból, a Földön Isten népe között a megtisztulás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbemennie.” (A nagy küzdelem, 425. o., Korszakok nyomában, 379–380. o.)

  „Láttam, hogy sokan elmulasztják az oly szükséges előkészületet, s a »felüdülés « és a »késői eső« idejét várják, amely majd alkalmassá teszi őket, hogy megállhassanak az Úr napján, és színe előtt élhessenek. Milyen sok embert láttam minden oltalom nélkül a nyomorúság idején! Elhanyagolták a szükséges előkészületet, ezért nem nyerhették el a felüdülést sem, ami pedig feltétele annak, hogy megállhassanak a szentséges Isten színe előtt. (…)

  Akik nem engedik, hogy a próféták előkészítsék őket, akik nem tisztítják meg lelküket azzal, hogy a teljes igazságnak engedelmeskednek, s akik saját álláspontjukat jobbnak tartják, mint amilyen a valóságban, a csapások idején felébrednek és belátják, hogy szükségük lett volna Isten megtisztító munkájára az életükben… Láttam, hogy nem részesülhet a felüdülésben, aki nem győzött minden bűn, büszkeség, önzés, a világ szeretete, hazug szó vagy cselekedet felett.

  Jöjjünk azért mind közelebb az Úrhoz, és kérjük Őt teljes szívünkből, hogy megtehessük az előkészületeket, amelyek által majd megállhatunk az Úr napjának nagy küzdelmében. Gondoljunk arra, hogy Isten szent, és csak szent lények lakozhatnak a közelében.” (Early Writings [Korai írások], 71., 76. o., Tapasztalatok és látomások, 72., 73. o.)

  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  A mennyei örökség

  „Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.” (1Pt 1:4)Krisztus éppen tanított,...

  A menyegzői ruha

  „És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a...

  Isten kegyelme által

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.” (Róm 3 :24)Krisztus számos...

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...